Besibaigiant mokslo metams yra pats tinkamiausias laikas pakeliauti. Ir ne šiaip sau, bet su rimtu tikslu – nors akies krašteliu žvilgtelti į praeitį. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 8-10 klasių mokiniai su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykiene ir mokytojomis Laima Rutkauskiene bei Danute Matuziene vykome į  Panevėžio krašto Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialą.

          Mus svetingai sutikęs vyriausiasis specialistas Rimvydas Petrauskas paaiškino, kad archyvas – tai patalpa, kurioje saugomi patys svarbiausi dokumentai. Mokiniai sužinojo, kad norint ilgą laiką išsaugoti dokumentus, reikia palaikyti tam tikrą temperatūrą ir atitinkamą drėgmę, todėl prie archyvo pastato yra sumontuota  mikroklimato išsaugojimo sistema.  

          Saugykloje vyriausioji specialistė Agnė Tučkienė papasakojo daug įdomių dalykų. Sužinojome, kodėl patalpos yra be langų, kodėl dokumentai laikomi specialiose dėžėse, kad dokumentai yra skaičiuojami metrais ir kilometrais. Pamatėme didžiules važinėjančias lentynas, talpinančias daugybę dėžių su dokumentais. Išgirdome, kad  Lietuvoje yra devyni archyvai, o juose saugoma 115 kilometrų dokumentų. Panevėžio archyvas gali talpinti  8 kilometrus dokumentų, šiuo metu čia yra 4 kilometrai.

          Sužinojome, kad seniausi saugykloje saugomi dokumentai yra 1911-1913 metų rusų kalba rašyti mokytojų tarybos protokolai. Pamatėme 1941-1944 mokslo metų Panevėžio Juozo Balčikonio berniukų  gimnazijos dienynus, įspūdingai atrodančius mokyklos baigimo pažymėjimus.

          Iš saugyklos nuvedė į salę, kur vyriausiasis specialistas  Rimvydas Petrauskas, remdamasis išsaugotais dokumentais, apžvelgė Lietuvos Respublikos istorinį kelią nuo 1940 m. iki dabarties. Atskleidė svarbią tiesą, kad istorijos vadovėliai yra rašomi, remiantis išlikusiais dokumentais.

          Nuoširdžiai dėkojame vyriausiesiems specialistams Agnei Tučkienei ir Rimvydui Petrauskui už suteiktą galimybę apsilankyti archyvo Panevėžio filiale ir, tarsi burtų lazdele mostelėjus, trumpam grįžti į praeitį. Juk pačios geriausios ir įdomiausios istorijos pamokos – prisilietimas prie praeities archyvų. 

PKNPM istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Danutė Matuzienė