Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) netradiciškai paminėta Lietuvos laisvės gynėjų diena. Šios įsimintinos dienos proga pagerbti ir Ukrainos laisvės gynėjai. Prie mokyklos kieme degusio Atminties laužo, švietė du mokinių, padedamų technologijų mokytojo metodininko Romo Kupčinsko, pagaminti Lietuvos ir Ukrainos heraldikomis papuošti žibintai, plazdėjo Lietuvos trispalvė.

          Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė apžvelgė tragiškus 1991 metų sausio tryliktosios įvykius, begalinį žmonių pasiaukojimą. Išvardijo 14 žuvusiųjų vardus ir pavardes, nurodė, kad 700 laisvės gynėjų buvo sužeisti. Visa mokyklos bendruomenė tylos minute pagerbė  žuvusiuosius už  Lietuvos ir Ukrainos laisvę. Mokiniai lietuvių ir gestų kalbomis skaitė 1991 metų sausio 13-osios kraupius liudininkų prisiminimus.

          Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė sakė: „1991-ųjų metų Sausio 13-oji – mūsų tautos istorija. Mums, mokytojams, ji artima, jums, mokiniams, tolima, nes tuo metu jūs dar nebuvote gimę“ Pasak mokytojos, su istorija labai susijusi ir tautos kalba, nes jos – kaip seserys dvynės, abi atspindi mūsų tapatumą.

          Buvo akcentuota, kad šiais metais minime Valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį. Pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje 1922 m. pirmą kartą lietuvių kalba paskelbta valstybine. Jos kelias ilgas – nuo pat Martyno Mažvydo ,,Katekizmo“ iki šiandien. Minėdami Valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį, Lietuvių kalbos instituto darbuotojai paskelbė konkursą ,,Kas man yra lietuvių kalba?“ Jame dalyvavo ir PKNPM devintokė Miglė Tamonytė. Mokinė nupiešė nuostabų lietuvišką peizažą ir, padedama lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Laimutės Beinarauskienės, išsakė savo mintis apie gimtąją kalbą. 

          Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė Miglei įteikė Lietuvių kalbos instituto direktorės padėkos raštą bei visiems renginio dalyviams pademonstravo jos piešinį. „Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi šia mūsų mokyklos mokine, kuri savo piešinyje perteikė meilę savo gimtajam kraštui. Dėkoju mokytojai Laimutei Beinarauskienei, kad paskatino mokinę dalyvauti konkurse“,- teigė direktorė.

         „Ar mes visi mylime savo kalbą? Ar branginame savo šalies istoriją? Meilę kalbai išreiškiame atsakingai ją vartodami, atsakingai jos mokydamiesi. Branginkime savo kalbą, atminkime Laisvės gynėjus – ne tik šiandien, bet visada,“ – teigė mokytoja Laimutė Beinarauskienė.

          Danutė Kriščiūnienė, mokyklos direktorė, užbaigdama renginį, pabrėžė, kad Ukrainos karo akivaizdoje turime dar labiau didžiuotis laisve, ją saugoti ir branginti, nes ji veltui nedalijama. Kvietė išlikti vieningais kasdieniuose darbuose ir istorijos vingiuose. 

          Prisimindami Lietuvos laisvės gynėjų išgyvenimus, tuomečio sausio speigą, dar ilgai bendravome besišildydami mokyklos edukacinėse erdvėse prie Atminties laužo, gėrėme arbatą, džiaugėmės, kad esame laisvi.

PKNPM vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Danutė Matuzienė