Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje buvo paminėta Lenkijos Respublikos nepriklausomybės diena bei mokyklos ir Kėdainių lenkų draugijos bendravimo dešimtmetis. Renginyje lankėsi ir sveikinimo žodžius tarė garbingi svečiai: Lenkijos ambasados Lietuvoje Konsulinio ir Polonijos skyriaus antroji sekretorė – Vicekonsulė ponia Jolanta Wisnioch, Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė Irena Duchovska, Panevėžio miesto tarybos narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Loreta Masiliūnienė, Kėdainių lenkų draugijos aktyvistai – Vladislovas Goštautas ir Giedrius Makarevičius, LR Seimo nario Deivido Labanavičiaus padėjėja Sandra Razminė,  dailininkė iš Jonavos Birutė Gadišauskienė, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio filialo (TAU PF) dekanė Zita Kazlauskienė ir studentai, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio filialo (TAU PF) lenkų kalbos mokytoja, Lietuvos lenkų sąjungos skyriaus „Liauda“ Panevėžio ratelio pirmininkė Regina Čirickaitė ir nariai, 2018 m. panevėžietis, visuomenininkas ir savanoris Gintautas Šimkus, Panevėžio švietimo centro metodininkė ir Panevėžio miesto neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė Virginija Juknienė, Panevėžio esperanto klubo „Revo“ nariai, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus vicepirmininkė Bronė Slapšienė ir nariai, Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ viceprezidentė Valė Bilienė ir narės, Panevėžio gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vertėjos, PKNPM pedagogai, darbuotojai, mokiniai.

          Renginį smagiu šokiu pradėjo PKNPM mokiniai: antrokė Katalėja Tančikaitė ir penktokas Pijus Jašinskas (vadovė – muzikinės ritmikos mokytoja Regina Liutkevičienė). Skambėjo nuotaikingi romansai, atliekami Etnokultūrinių mokymų Panevėžyje dainų klubo (vadovė Lina Vilienė). Sukosi Panevėžio bendruomenių rūmų šokių ansamblio „Grandinėlė” jaunuolių grupės šokėjai ( vadovė Zita Rimkuvienė). Naujais spalvingais iliuzionistiniais numeriais džiugino Panevėžio kultūros centro iliuzionistai – Vilius Glušokas ir Michailas Chovanskis.

          Ta iškilminga proga Panevėžio miesto tarybos narei, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei, lenkų kultūros festivalių rėmėjai Loretai Masiliūnienei  buvo įteiktas „Lietuvai pagražinti draugijai – 100“ medalis.

          Antroje renginio dalyje buvo pristatyta Kėdainių lenkų draugijos pirmininkės, jau ne vienerius metus aktyviai dalyvaujančios daugelyje lenkų kultūros Lietuvoje propagavimo akcijų, nenuilstančios mokytojos, visuomenės veikėjos ir žinomos poetės Irenos Duchovskos jau devintoji knyga „Kronika Laudańska”. Buvo pasidžiaugta, kad kruopščiai ir įdomiai 336 puslapių sudarytoje kronikoje aprašyti ir paskutinio dešimtmečio bendri lenkų – lietuvių renginiai Panevėžyje.

          Trečioji renginio dalis prasidėjo spalvinga dailininkės iš Jonavos Birutės Gadišauskienės tapybos darbų parodos „Gamtos ir miesto spalvos“ atidarymu. Buvo pasidžiaugta dailininkės gražiu ir ilgalaikiu bendravimu su PKNPM bendruomene bei pravesta edukacija – piešimo terapija mokiniams. Mokiniai be galo dėkingi viešniai už malonų bendravimą, naujas dailės terapijas.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė