2019 – 2020 m. m. mokykloje mokysis 52 mokiniai. Atvyko du nauji mokiniai: Mijus di Fazio (ikimokyklinio ugdymo grupė) ir Leonas Černeckas (priešmokyklinio ugdymo grupė). Veiks 8 klasių komplektai ir ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupė, 33 mokiniai gyvens mokyklos bendrabutyje. Mokinius mokys 35 pedagogai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Nauja 2-3 kl. pedagogė –  Laima Palionienė. Mokykla turi tradiciją kasmet prieš rugsėjo pirmąją susirinkti į pirmąją posėdį, apsitarti veiklas, išklausyti praėjusių metų analizę, nusifotografuoti bendrai nuotraukai. Visi džiaugėmės kartu, kad įkurtame Vitaminų sode sėkmingai užderėjo vaisiai, uogos ir daržovės, Kurčiųjų parke jau subrendo riešutai, sėkmingai auga baravykai. Mokyklos teritorijoje atsirado ir naujų gyventojų: ežių šeimyna, voveraitė, kiaunė ir katinas.
Mokslo ir žinių dienos šventėje šiais mokslo metais dalyvavo ne tik mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, darbuotojai, bet ir svečiai: Panevėžio KristausKaraliaus katedros vikaras, kunigas, mokyklos dvasinis vadas Rimantas Kaunietis, mero pavaduotojas, kuruojantis švietimą Deividas Labanavičius, mokyklos savanoris, 2018 metų panevėžietis Gintautas Šimkus, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Sandra Kemeraitienė, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Raimonda Vaičeliūnienė su artistų komanda: Kristina Kudirkiene, Džiuljeta Indreliene, Dalia Tančikiene, Artūru Juknevičiumi ir Aivaru Laurutėnu.