Lapkričio 17 d.  Panevėžio apskrities  G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje  bibliotekoje vykusiame poezijos vakare eilėraščiai skambėjo ir tyloje. Pristatant panevėžietės poetės Onutės Šerėnienės poezijos knygas ,,Integrali visuma“ ir  ,,Per laiko amžiaus slėnius“, eilėraštį  lietuvių gestų kalba deklamavo  Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokytoja Lijana Čiplienė ir jos dukra, 3 klasės mokinė Justina.

L. Čiplienė skaitė eilėraštį, kurį poetė skyrė šviesios atminties kunigui Petrui Kavaliauskui. Mokytoja jį rinkosi neatsitiktinai: kunigas buvo PKNPM įkūrėjas ir direktorius 1993 – 1998 metais.

Perskaičius eilėraštį, renginio dalyviai tylos minute pagerbė kunigo ir kurčiųjų mokyklos Panevėžyje įkūrėjo atminimą.

Po renginio L. Čiplienė prisipažino, jog skaitydama eilėraštį labai jaudinosi: ar girdintieji pajaus jos skaitomo teksto nuotaiką, ar jiems bus įdomu ir aišku, ką ji norinti išreikšti ir perteikti ? Ji džiaugėsi iš renginio dalyvių susidomėjimo ir veidų išraiškos supratusi, kad jie buvo sužavėti.  ,,Norėjau, kad girdinčioji visuomenė suprastų,  jog poezija taip pat  yra ir kurčiųjų kultūros dalis, o gestai taip pat turi intonaciją. Tiktai, jei girdintieji ją išreiškia balsu, tai kurtieji, norėdami sustiprinti tam tikrus gestus, pasitelkia ne tik rankas, bet ir kūną bei veido mimiką,“ – pažymėjo mokytoja.

Poezijos vakarą vedusi PKNPM  direktorė Danutė Kriščiūnienė susirinkusiems priminė, kad šie metai Lietuvos kurčiųjų bendruomenei yra ypatingi,  nes minimas lietuvių gestų kalbos 20-metis.

Ji pasidžiaugė, kad ta proga G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, kuri yra viena didžiausių  kultūros erdvių Panevėžio regione, šiais metais  jau antrą kartą buvo skaitoma poezija lietuvių gestų kalba.

Jau tampa tradicija, kai per kultūros renginius Panevėžio šviesuomenė išmoksta po keletą lietuvių kalbos gestų. Taip, anot direktorės,  girdinčiųjų visuomenė yra nuosekliai supažindinama su viena svarbiausių kurčiųjų kultūros ir jų tapatybės dalimi – lietuvių gestų kalba.

Laima LAPĖNIENĖ