Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė kartu su Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos moksleivėmis bei Panevėžio kolegijos studentėmis spalvingai ir turiningai paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Kadangi šiais metais buvo siūlyta Tolerancijos dieną paminėti su Tolerancijos skėčiais, renginiui imta ruoštis jau prieš savaitę: kiekviena klasė paruošė po skėtį, kurie buvo dekoruoti įvairiaspalviais lapeliais su informacija apie toleranciją. Renginio dieną kiekviena klasė pristatė savo Tolerancijos skėtį, komentavo mintis apie toleranciją.

Pradėdama renginį, mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė priminė, jog Tolerancijos dieną Lietuvoje jau dešimtus metus inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Mokykla į šios dienos minėjimą įsijungė jau antrą kartą.

Pranešimą apie toleranciją skaičiusios „Vyturio“ progimnazijos moksleivės Rugilė Petrauskaitė ir Ieva Kizaitė pateikė daug informacijos apie tolerancijos reikšmę. Merginos kėlė ir kitą klausimą: ar reikia viską toleruoti? Kur yra tolerancijos ribos ir kas yra netolerancija? Anot jų, dažniausiai susiduriama su kito žmogaus nuomonės netoleravimu, bendrojo lavinimo mokyklose – su fizinę ar psichinę negalę turinčių vaikų netoleravimu, pasitaiko patyčių dėl socialinės ir materialinės padėties. Panevėžio kolegijos studentės Martyna Burbulyte ir Rita Riestyte priminė vaikų teises ir pareigas. Pristatė knygas apie toleranciją, pakvietė mokinius kartu pažaisti.

Pasak D. Kriščiūnienės, į mokyklą vaikai ateina skirtingi – kiekvienas iš savo šeimos. O mokykla yra ta vieta, kur turima „nusigludinti“ ir išeiti į gyvenimą. Todėl tolerancijos reikia mokytis. Direktorė pasidžiaugė, kad mokykloje skaudžių netolerancijos atvejų nėra buvę: „Esame nedidelė bendruomenė, gerai pažįstame ir vaikus, ir tėvus (globėjus, rūpintojus). Todėl, jei ir nutinka nesusipratimų, stengiamės skubiai išsiaiškinti ir spręsti iškilusias problemas.“

Už įdomų ir prasmingą renginį direktorė dėkojo neseniai mokykloje dirbti pradėjusiai socialinei pedagogei Genovaitei Kazlauskienei, visiems klasių vadovams, auklėtojams ir mokiniams.

Laima LAPĖNIENĖ