Kol valdantieji demonstruoja savo ambicijas, paprasti Lietuvos ir Lenkijos žmonės keičiasi meno kolektyvų pasirodymais, nuoširdžiai bendrauja ir tuo džiaugiasi. „Lapkričio 9-ąją Panevėžys buvo tapęs Lietuvos-Lenkijos sostine,“ – taip apie renginį, skirtą paminėti Lenkijos nepriklausomybės dieną, atsiliepė jame dalyvavusieji.

„Kėdainių ir Panevėžio lenkų bendruomenės jau trečią kartą šią jų tautai brangią dieną švenčia mūsų mokykloje. Džiugu, kad jiems malonu pas mus lankytis. Šis renginys sutelkia visas Panevėžio krašto tautines mažumas,“ – sakė renginio iniciatorė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Ji pažymėjo, jog tokie renginiai ypač plečia mokinių akiratį, didina integracijos galimybes, ugdo bendravimo kultūrą bei skatina motyvaciją mokytis ir tobulėti.
Mokiniai beveik mėnesį laiko rengėsi šiai šventei: repetavo, karpė svečiams skirtus rudeninių lapų servetėlių komplektus, padėjo paruošti salę.

Renginio pagrindiniu akcentu buvo Chliudovo (Lenkija) pučiamųjų orkestro koncertas (kapelmeisteris Krzysztof Želeškiewicz). Klausydamiesi šio aukšto lygio muzikantų atliekamų pasaulinės klasikos kūrinių, susirinkusieji neslėpė susižavėjimo ir negailėjo karštų aplodismentų. Neatsiliko ir panevėžiečiai. Meninę programą svečiams parodė PKNPM muzikos ritmikos mokytojos Reginos Liutkevičienės vadovaujama tarptautinį pripažinimą pelniusi merginų šokių grupė „Selevy“. Kaip visada, sulaikius kvėpavimą ir neslėpiant susižavėjimo, buvo žiūrimas Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro artistų pasirodymas. Gražu tai, kad net atlikėjų apranga buvo priderinta prie Lenkijos tautinės vėliavos spalvų. Rožės taip pat buvo teikiamos tik baltos ir raudonos.

Svečius ir susirinkusiuosius šia proga sveikino PKNPM direktorė, klubo „Veiklios moterys“ prezidentė D. Kriščiūnienė, Kėdainių lenkų bendruomenės prezidentė Irena Duchovska, Visuotinės taikos federacijos Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas Raimondas Urbonas, koncertinės įstaigos „Panevėžio garsas“ direktorė Zita Bareikienė, Panevėžio rusų bendruomenės pirmininkė Valentina Vatutina, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, estų ir latvių bendruomenių atstovai.

Laima Lapėnienė