Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos II a. ekspozicijų erdvėse atidaryta tarptautinė ekslibrisų paroda-konkursas „Kristijonui Donelaičiui – 300“, kurioje eksponuojami Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) dailės mokytojo, Lietuvos dailininkų sąjungos nario Povilo Šiaučiūno ekslibrisai.
Artėjančiam lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio jubiliejui skirti meno kūriniai, kuriuos dailininkas dedikavo žymiam Lietuvos knygotyrininkui, bibliofilui Domui Kaunui, K. Donelaičio draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkui Rimgaudui Baniui ir PKNPM mokytojai Laimai Lapėnienei yra įvertinti diplomu.

Parodoje-konkurse, kurį rengė Lietuvos dailininkų sąjungos grafikos skyrius ir Vilniaus grafikos centras dalyvavo 29 dailininkai iš šešių šalių: Baltarusijos, Belgijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir Ukrainos.

Pasak P. Šiaučiūno, žmonės – kuriems sukūrė šiuos ekslibrisus, jam yra gerai pažįstami. „Su knygotyrininku D. Kaunu prieš keletą metų teko susitikti Vydūnui skirtame renginyje Šilalėjė. Po to G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė buvo užsakiusi nupiešti jo eskizinį, šaržuotą portretą. Šis ekslibrisas – tai tarsi tolesnė mūsų gražios pažinties raiška,“ – pasakojo dailininkas. Kurdamas R. Baniui skirtą ekslibrisą, P. Šiaučiūnas teigė norėjęs savo senam bičiuliui išsakyti padėką už pasiaukojimą Lietuvos kultūrai. Be to, dailininkui labai brangu ir tai, kad R. Banys pats labai vertina grafikos meną. Šiam kultūros žmogui P. Šiaučiūnas yra sukūręs net tris ekslibrisus. Mokytoją L. Lapėnienę dailininkas sakė pažįstantis jau daugelį metų. Pirmiausia ją pažinojo kaip žurnalistę, kuri rašė apie kultūros renginius, menininkus, jų kūrybą, dabar – kaip kolegę. „L. Lapėnienė yra daug rašiusi apie mano kūrybą, surengtas parodas, tad šį ekslibrisą dedikavau jai kaip savo padėkos ženklą,“ – sakė P. Šiaučiūnas.

Parodos atidaryme kalbėjęs dailininkas pasižiaugė, kad jo kuklūs klasikiniai meno kūriniai buvo įvertinti autoritetingos komisijos. Tai, anot jo, skatina toliau užsiimti kūrybine veikla.

Be šios parodos-konkurso P. Šiaučiūnas 2012 metais dar dalyvavo dvejose solidžiose ekslibrisų parodose-konkursuose skirtose poeto Vladislavo Sirokomlės (Liudvikas Vladislavas Kondratovičius 1823-1862) 150-osioms mirties metinėms bei tautos dainiaus Maironio 150 metų jubiliejui paminėti.

Laima LAPĖNIENĖ

Nuotr.: Diplomu įvertinti P. Šiaučiūno ekslibrisai dedikuoti knygotyrininkui D. Kaunui, kultūrininkui R. Baniui, PKNPM mokytojai L. Lapėnienei