Žvarbų spalio 25-osios  rytą  į pilietinę akciją ,, Konstitucija gyvai “ Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vidiniame kiemelyje visus kvietė skambanti Marijono Mikutavičiaus daina  ,, Aš tikrai myliu Lietuvą“.  Dvi savaites iki renginio mokiniai su didžiausiu susidomėjimu skaitė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje išdėstytas nuostatas, teises, laisves, pareigas,  rinkosi patinkantį straipsnį, mokėsi jį mintinai pasakyti lietuvių (neprigirdintys) ar lietuvių gestų kalbomis (kurtieji).

           Pilietinės akcijos pradžioje istorijos bei pilietiškumo pagrindų mokytoja  metodininkė Laima Rutkauskienė  priminė, kad Konstitucija švenčia 25-metį, atskleidė jos svarbą  kiekvienam Lietuvos piliečiui. Kadangi renginys vyko  mokyklos kiemelyje prie Žaliojo kalno,  mokytoja išskirtinį dėmesį skyrė ištraukoms iš Konstitucijos,  kur sakoma, kad kiekvienas privalo saugoti aplinką  ( 53 str. ),  kad draudžiama niokoti žemę, teršti orą , vandenį ( 54 str.). Susikaupę ir išdidūs mokiniai ėjo prie mikrofono pasakyti savo pasirinktų  Konstitucijos straipsnių. Pradinių klasių mokiniai  kartu su mokytojomis net choru ir labai nuoširdžiai skandavo svarbius Konstitucijos straipsnio žodžius.  Daugelis į mikrofoną kalbėjo pirmą kartą gyvenime, bet tai jų nė kiek neglumino, o kėlė pasididžiavimą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

           Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė  nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusius.  Akcentavo, kad Konstitucija – tai  pagrindinis valstybės įstatymas.  Priminė, kokias turime ugdytis  pilietines vertybes  bei nuostatas. Džiaugėsi, kad visi mokiniai buvo aktyvūs, žingeidūs, nebijojo pareikšti savo pilietinės pozicijos.  Skatino visada būti aktyviais  savo valstybės patriotais, tapti atsakingais šalies piliečiais, kūrybingais socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyviais. Pastebėjo, kad nuo vaikų cituojamos Konstitucijos net skambėjo visas aplinkinis mikrorajonas. Vylėsi, kad tai išgirdo ir tie, kurie galbūt sėdi vežimėliuose ir dėl negalės nevaikšto, ir tie, kurie pamiršo, kokia svarbi mums, Lietuvos piliečiams, ši diena.

             Nors šaltas vėjas gairino veidus, nei suaugę, nei vaikai  nenorėjo skirstytis ir bėgti į šiltas klases. Susirinkusiųjų rankose besiplaikstančios trispalvės, draugiški apsikabinimai,  šypsenos  veiduose  išdavė, kad  esame laimingi, nes turime savo šalį, kurioje gera gyventi, savo mokyklą, kurioje saugu ir ramu, kiekvienas, esantis  šalia yra  draugas, bendramintis,  pagalbininkas…

             Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos istorijos bei pilietiškumo pagrindų mokytoja  metodininkė Laima Rutkauskienė