Sausio 13-oji – viena skaudžiausių dienų Lietuvos istorijoje, aplaistyta taikių gyventojų krauju. Kartu ji yra pergalės diena, kai šalis laimėjo prieš brutalią okupantų jėgą. Šiai dienai atminti ir laisvės gynėjams pagerbti Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  pagrindinės mokyklos bendruomenė susirinko prie laužo – pergalės laužo. Prisimindami  ir pagerbdami žuvusius už laisvę, skaitydami Sausio 13 dalyvių atsiminimus, susikabino rankomis ir taip išreiškė vienybę ir stiprybę, dalindamiesi arbata, paminėjo Sausio 13- ąją, pergalės dieną.

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė padėkojo už gražiai paminėtą Laisvės gynėjų dieną mokytojams Laimai Rutkauskienei ir Romui Kupčinskui, už pagalbą ruošiant aikštelę darbuotojams Daliai Jurevičienei ir Dainiui Orlai, aštuntokams Edvardui Jakubauskui, Lukui Jakštui, Airidui Kazimierui Gecui bei Ignui Šilaikai, už skanią arbatą virėjoms Jūratei Boguško ir Alinai Jakaitienei, o taip pat visiems mokytojams, auklėtojams ir kitiems darbuotojams, buvusiems kartu.

Pasak direktorės, sausio 13 – osios pamiršti nevalia. „Prieš 33 metus lietuvių tauta buvo stipri savo Vienybe, Tikėjimu ir Meile Lietuvai. Ir šiandieninis susikabinimas rankomis prie degančio laužo  įrodė, kad esame tvirti, to siekiame ir tuo tikime. Jauskime savo pareigą ir atsakomybę už Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, jos kalbą, kultūrą, istoriją ir visus žmones. Džiaukimės laisve! Te plevėsuoja trispalvė vaikų rankose, skelbdama, kad gyvename laisvoje šalyje, te skamba linksmas vaikų juokas tiek lipdant besmegenius, tiek geriant kartu arbatą, tiek žaidžiant… Išlikime vieningi,“ – teigė direktorė.

Tegul Sausio 13-osios  pergalės  laužo šviesa padeda  įžiebti vilties ir  laisvės šviesą šiandien kovojančiai Ukrainai.

                                                         Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė