Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) kiekvieną pavasarį aktyviai vykdomas mokinių profesinis orientavimas. Lankomos ugdymo įstaigos, kuriose turi galimybę tęsti mokslus mūsų mokyklą baigę dešimtokai. Prie mokinių profesinio orientavimo daug prisideda ne tik mokytojai, specialistai, administracija, klasių vadovai, bet ir Panevėžio švietimo centro karjeros ugdymo specialistė Justina Dailidonienė.
Šiais mokslo metais pažintį su profesijomis pradėjome nuo Panevėžio mokymo centro. 7, 9 ir 10 klasių mokiniai vyko susipažinti su virėjo specialybe. Šiltai sutikti Mokymo centro mokytojų, klausėme jų pasakojimo apie virėjo specialybę. Sužinojome, jog šiame mokymo centre rengiami kvalifikuoti virėjai, kurie gebės palaikyti tvarką virtuvėje, pasiruošti patiekalų gaminimui, gaminti ir apipavidalinti patiekalus, dirbti su dokumentais. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, gali dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Dirbama įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisais ir įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais. Naudojamos receptūros, kalkuliacinės, technologijos kortelės, taip pat valymo priemonės ir inventorius.
Išklausę nurodymų, kaip ruošti miltinius pusgaminius (makaronus), pamaloninti prizų, kibome į darbą. Pasiskirstę grupelėmis ir centro mokytojų padedami, specialiais makaronų gaminimo įrengimais, pagaminome dviejų rūšių makaronų ir juos išsivirėme. Savo rankomis gamintus makaronus skanavome su specialiai pagamintais padažais. Pabaigoje vaišinomės nuostabaus skonio centro mokytojų pagamintu desertu.
Labai gerą įspūdį paliko mokymo centro puiki aplinka, virtuvės įranga ir šiltas priėmimas. Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, aiškiai ir kokybiškai išdėstyta centro mokytojų Žydrūnės Skilandienės bei Jurgos Lokcikaitės informacija bei estetiškai pateiktas maistas mokinių ir mokytojų atmintyje išliks ilgam. „Dėkojame talentingoms specialistėms, sužadinusioms mokinių smalsumą bei pasitikėjimą savo jėgomis pasigaminti nesudėtingus gaminius, naudojantis pačia naujausia bei moderniausia įranga. Šiandieną aiškiai pamatėme, kiek daug dėmesio turi būti skiriama kiekvieno mokinio kompetencijoms, orientuotoms į aktualias gyvenimo visuomenėje reikmes“, – teigė direktorė.

PKNPM 10 klasės vadovė Ramunė Šveistė