1951 m. Tarptautinė kurčiųjų federacija paskelbė paskutinį rugsėjo sekmadienį Pasauline kurčiųjų diena. Šią dieną skatinama spręsti kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas.

Daug reikšmės kurčiųjų gyvenimui, jų bendravimui ne tik vienas su kitu, bet ir su visa visuomene, turėjo bendravimo gestais atradimas. 1760 m. buvo įkurtas Paryžiaus kurčiųjų institutas, kuris ir padėjo pagrindus šiai kurčiųjų kalbai. Prie to daugiausiai prisidėjo instituto steigėjas Šarlis Mišelis L‘Epe. Pirmasis gestų kalbos žodynas išleistas tik 1965 m. Jį sudarė 300 simbolių.

Daugybė žymių asmenų buvo kurtieji. Pvz., poetas Pjeras de Ronsaras, Viktoras Hugo, parašęs „Paryžiaus katedrą“, italų dailininkas Antonijus Stanioli, prancūzų skulptorius Desenas, filosofas Ž. Ž. Ruso. Bethovenas apkurtęs parašė savo Devintąją simfoniją. 1989 m. JAV Vyriausybėje pirmą kartą dirbo kurčiasis asmuo – Robert Davila, Dž. Bušo paskirtas Švietimo ministro padėjėju invalidų mokymo klausimais.

Mieli kolegos. Kad žmogus būtų laimingas – reikia tiek nedaug: truputį saulės, kai lyja, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulės šypsenos, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšmas aplink, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo prisilietimo, kai nepaliaujamai sunku… Ir tiesiog laimės!

Džiaukitės savo gyvenimu ir nesustokite naujų atradimų ir iššūkių kelyje! 

Nuoširdžiausi sveikinimai  Tarptautinės kurčiųjų ir gestų kalbos dienos proga!

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė