Mokykloje atidaryta tautodailininkės Robertos Vaišvilaitės
surinktų senų rankdarbių (nuo 50 iki 100 metų senumo) paroda
„Senieji rankdarbiai”. Veiks iki birželio 29 d.