Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) vykusiame tarptautiname renginyje didingų ovacijų sulaukė ne tik iš Varšuvos (Lenkija) atvykęs choras „Polonia“, kuriam dirigavo diregentas Zbigniew Szablewski  ir pasaulinio garso kompozitorius,  pianistas bei dirigentas Marcin Dominik Gluch iš Gioteborgo (Švedija), bet ir imitacinę dainą atlikęs buvęs PKNPM mokinys Laisvidas Jakiūnas. Po jo pasirodymo renginyje dalyvavę svečiai neslėpė ašarų ir net atsistojo, palydėdami atlikėją karštais plojimais ir šūksniais „Bravo“. Daug dėmesio sulaukė ir kiti PKRC vadovės Genutės Sipavičienės vadovaujami atlikėjai bei šokių grupė „SELEVY”, vadovaujama mokytojos Reginos Liutkevičienės.

Pasak PKNPM direktorės Danutės Kriščiūnienės, panašaus pobūdžio tarptautinis renginys mokykloje vyksta jau ketvirtą kartą – tai nuoširdaus bendradarbiavimo su Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininke Irena Duchovska išdava. Šiuo renginiu buvo paminėtos net keturios svarbios datos: Lenkijos Konstitucijos, Polonijos ir Motinos diena bei popiežių Jono Pauliaus II bei Jono XXIII paskelbimo šventaisiais iškilmės. Tokių tarptautinių renginių tikslas, anot mokyklos vadovės – jungti ir vienyti tautines mažumas tarp kurių yra ir kurčiųjų bendruomenė, plėsti mokinių kultūrinį akiratį, daugiau sužinoti apie savo tautos ir kaimyninių tautų patirtį, ugdytis toleranciją, pakantumą kitų nuomonei, tradicijoms, bei gebėjimą matyti teigiamas jų ypatybes, ieškoti bendrų sąsajų, siekti pagilinti suvokimą istoriniame ir kultūriniame kontekste.

Šia proga į renginį buvo atvykę ne tik tautinių mažumų: žydų, rusų, lenkų, totorių, latvių, karaimų ir kt. tautų atstovų, bet ir Visuotinės taikos federacijos (VTF) Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkas Raimondas Urbonas kartu su VTF atstovu Pabaltijo šalims iš Japonijos.

Už ugdomą vienybės dvasią ir renginių, kurie padeda skirtingoms tautoms geriau pažinti ir suprasti vienai kitą, organizavimą PKNPM direktorei D. Kriščiūnienei ir Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkei I. Duchovskai buvo įteiktos panevėžiečio Lietuvos Respublikos Seimo nario Povilo Urbšio padėkos.

Po renginio atidaryta portretistės, dailininkės, mokytojos Elenos Salnik tapybos paroda „Kilnojamas turtas”.

Laima LAPĖNIENĖ