Panevėžio Laisvės aikštėje vykusioje nuotaikingoje bei dalyvių gausa stulbinusioje mugėje „Būk savanoris – keisk pasaulį!“, kurios tikslas – populiarinti savanorystės idėją ir didinti savanorių skaičių regione, siūlyti įdomią ir aktualią veiklą regiono gyventojams, aktyviai dalyvavo ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė.

Panevėžio Europos informacijos centro – Europe Direct surengtame įspūdingame renginyje, skirtame Europos dienai paminėti, PKNPM mokiniai mugės dalyviams ir svečiams dovanojo savo ranka rašytus ir į ritinėlį susuktus pavasariškus linkėjimus. Kad išsiskirtų iš gausios minios, kurtieji dėvėjo geltonas liemenes. Ant jų nugarų buvo užrašyti visų mokykloje nuo 1999 metų dirbusių savanorių vardai, pavardės, šalys, iš kurių atvykę savanoriai bei metai, kuriais jie dirbo.

Kurčiųjų mokyklos mokiniai buvo aktyvūs, pritardami ir Panevėžio savanorių žaliajai iniciatyvai – sveikas maistas. Miestelėnų pikniko metu jie noriai ragavo „Veiklių moterų“ klubo dalinamą penkių grūdų košę, o patys visus renginio dalyvius vaišino jau tampančiais tradiciniais – įvairių grūdų sausainukais „Kalbančios rankutės.“

Savanorystei skatinti skirtos dienos proga miesto visuomenę PKNPM bendruomenės vardu sveikinusi direktorė Danutė Kriščiūnienė pristatė mokyklą ne tik kaip remiančią savanorystę, bet ir visada laukiančią savanorių, pateikė informaciją apie savanorių veiklą mokykloje, jų indėlį rengiant tarptautinius projektus. Direktorė džiaugėsi, jog vaikai per visą renginį bendravo su mugės dalyviais, kvietė visus jungtis į savanorišką veiklą bei savanoriškai padirbėti kurčiųjų mokykloje. „Renginiui atsakingai ruošėmės visą savaitę: vaikai noriai ir niekieno neverčiami rašė linkėjimus, su virėjomis gamino, kepė ir puošė „kalbančias rankutes,“ šiai veiklai skyrė visą savo laisvalaikį. Manau, kad šis renginys jiems padėjo giliau įsisąmoninti savanorystės misijos reikšmę,“ – pabrėžė D. Kriščiūnienė.

Dėkodama visiems renginio dalyviams Panevėžio Europos informacijos centro-Europe Direct vadovė Alina Misiūnienė pažymėjo, jog šventė skirta savanoriams ir parengta savanorių iniciatyva, jų nuoširdaus neatlygintino darbo dėka. Visiems šventės dalyviams ji įteikė Europos savanorio pasus į kuriuos kvietė rašyti visus savanoriškai padarytus darbus.

Mugės, kuri tęsėsi iki pat vakaro metu vyko žaidimai ant didžiulio Europos žemėlapio, buvo galima apžiūrėti ginklų parodą Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės palapinėje. Siaurojo geležinkelio klubas demonstravo susirinkusiems vienintelį Lietuvoje išlikusį Antrojo pasaulinio karo vokiečių vagonėlį, „Vėtros” jūrų skautai norinčius mokino jūreiviškų mazgų rišimo.

Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialas savo palapinėje kvietė visus norinčius duoti kraujo, Lietuvos Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos Panevėžio miesto skyriaus jaunimas prie savo palapinės surengė mini koncertą jaunimui. Mugėje buvo galima įsigyti Kurčiųjų reabilitacijos centro tautodailininkų meno dirbinių.

Per renginį koncertavo gausus būrys Panevėžio meno kolektyvų, tarp jų ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro dainininkai ir šokėjai.

Laima LAPĖNIENĖ

 

Nuotr.:

1. PKNPM komanda pasiruošusi mugės „Būk savanoris – keisk pasaulį“ startui.

2. Visi mielai vaišinosi „Veiklių moterų“ klubo siūloma penkių grūdų koše.