Spalio 18 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje lankėsi Panevėžio kolegijos biomedicinos socialinio darbo studentai su dėstytoja Loreta Klokmaniene. Susipažino su mokyklos istorija, šiandiena ir ateities perspektyvomis, sutrikusios klausos mokinių ugdymu, gyvenimu mokyklos bendrabutyje, maitinimu, pavėžėjimu. Lankėsi pamokose ir užsiėmimuose, bendravo su mokiniais. Svečiai dalyvavo lietuvių gestų kalbos pamokoje, mokėsi daktilės ir gestų. Nutarta tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą su mokykla.

Direktorė Danutė Kriščiūnienė