Pedagogė, menininkė, organizatorė, kūrėja  Ona – Oneta Juospaitienė  – Tokijo (Japonija) – vieno iš Japonijos prefektūrų ir Japonijos sostinėje organizuojamo meninių darbų konkurso  parodos „Paralym Art World cup“ nugalėtojų.  Iš komisijos vertinimui  atsiųstų 26 pasaulio šalių 873 meninių darbų į parodą atrinkta 113, įvertinta  ir apdovanota  13 darbų. Į tuos laimingus favoritus patekę du panevėžietės darbai.

Heraklitas, senovės graikų filosofas, yra teigęs, kad į tą pačią upę neįbrisi. Šis teiginys panevėžietei Onai – Onetai  Juospaitienei – nė motais. Menininkė yra kilusi iš Biržų r. Papilio miestelio. Anot jos ne tik Papilys, bet ir apylinkės skambėjo nuo jos dainų. Nuo scenos nenulipdavusi, šoko, dainavo, vaidino. Sceninių įgūdžių pradžią gavusi iš pirmosios  teatrinės veiklos įkvėpėjos – šviesaus atminimo Elenos Mikelėnaitės,  garsių režisierių B.Žukauskienės ir V.Dagio. Ir draugių turėjusi daug, skrajojusi po Papilio sceną ir visose dainų šventėse. Jos buvo pilna visur: grojo, vedė renginius, organizavo popietes, bendravo su vaikais, mokiniais, jaunimu, kūrė eiles.

Išleistos knygos:  „Šventinės nuotaikos“ (Meniniai darbai, 2004 m.), „Aš būsiu tau pavasarinis vėjas“  (Poezija, 2009 m.), „ Kasdieninio gyvenimo švytėjimas“ ( Knyga apie Panevėžio „Žemynos” progimnazijos direktorių R. Grilauską, 2009 m.), „O baltas jazminų atodūsi“ ( Poezija, 2015 m.), „Soduose baltuos“ (Poezija, 2017 m.). Parengta šešiolika Panevėžio „ Žemynos“ progimnazijos metraščių. Šiuo metu Ona – Oneta Juospaitienė rašo knygą apie visą savo giminę „Gyvenimo laiptai“.  Jai yra suteikti tautodailininkės ir vyr. pedagogės papildomam ugdymui vardai.  Daryti meniniai darbai  mokyklose su mokiniais:  1989 – 1990 šeštoje vidurinėje mokykloje (dabartinėje Panevėžio  „Aušros“ progimnazijoje), septyniolika metų  Panevėžio  „Žemynos” vidurinėje mokykloje (dabartinėje progimnazijoje). Penkis metus dirbo SOS agentūroje su vaikais, tris metus  – Aukštaitijos savišvietos akademijoje (ASA) su studentėmis.  Ona – Oneta yra įgijusi ir režisierės diplomą. Nuo 1980 metų rengia meninių darbų parodas. „Keliaudama po pasaulį, lankydamasi muziejuose ar parodose, savo  akis vis kreipiu į floristikos darbus. Grįžusi iš kelionių, pasisėmusi naujų idėjų, įjungusi fantaziją ir kūrybinę mintį, vis tobulinu savo vaizduotę. Deja,  šiuo metu dėl sveikatos sutrikimų, mano gyvenimas tapo daug ramesnis“, –  teigė Ona  – Oneta.

Pasak menininkės,  per penkiasdešimt kūrybinės veiklos metų, tiek sukomponuota atvirukų ir paveikslų, kad jais būtų galima apjuosti visą Lietuvą. Išvažinėtas visas pasaulis. Darbai „svečiuojasi“  JAV, Vokietijoje , Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Prancūzijoje,  Izraelyje, Danijoje, Švedijoje. O kiek dar jų išdalinta, padovanota kolegoms, draugams, ugdymo įstaigoms.

Kūrybinis nuotykis, prasidėjęs 2018 metais, tęsiasi iki šiol.  2018 – aisiais moteris internete rado skelbimą, kad organizuojama pasaulinė meninių darbų paroda, o ambasada Japonijoje kviečia į darbų atranką  parodai „Paralym Art World cup“ 2018 m. tema „Gyvenimo skrydis“. Optimizmu trykštanti menininkė nutarė pabandyti. Nebijančią išeiti už komforto zonos moterį domino ir tai, kad visas susirašinėjimas vyko anglų kalba. O kodėl gi nepabraidžius svečios šalies vandenyse, juk pranašu savam kieme nebūsi?!

 Reikėjo pristatyti darbą pagal griežtus reikalavimus. Konkurse galėjo dalyvauti tiek profesionalai, tiek mėgėjai, bet turintys negalią. Parodai buvo sukurtas floristinis paveikslas – kompozicija romantišku pavadinimu  „Polėkis“, savo gyvybingumu jungiantis  žemę ir dangų. Autorė, kaip to buvo reikalaujama, darbui sukūrė aprašą, kuris skambėjo taip: „Žemės augmenija, kaip ir žmogus – yra gamtos dalis.  Nesibaigianti ir nenutrūkstanti gyvos gamtos linija, kuri teikia savo žavesį  žmogui ir visam pasauliui. Gyvybė žemėje – nesibaigiantis procesas. Augmenija, kaip ir žmogus – yra gamtos dalis“.

Taip nuo 2018 metų O.O.Juospaitienės darbai keliauja į parodas Tokijo mieste, kur vyksta meninių darbų konkursai: vienas  – 2018 m., du – 2019 m., o šiuo metu 2020 – aisiais – ketvirtas darbas pakelyje į Japoniją. Kaip teigė  menininkė, jai yra didelė garbė dalyvauti pasaulinio masto meninių darbų atrankoje, patekti į parodą ir būti apdovanotai bei įvertintai aukštu lygiu.

Pirmasis nusiųstas darbas komisijos buvo atrinktas ir įtrauktas į geriausių kūrinių katalogą ir šiuo metu eksponuojamas garbingoje vietoje. Autorė gavo svarų įvertinimą : dovanų,  jai ypač brangų sertifikatą ir pakvietimą dalyvauti 2019 – aisiais vėl tokio aukšto lygio parodoje tema  „Dance performance (Šokio perteikimas).  Buvo pateiktas ir antrasis darbas pavadinimu  „ Iliuzija“ – pusiau pieštas, pusiau floristinis. Jo aprašas, pasak menininkės,  nė kiek neprastesnis už pirmąjį:  „Šokis – yra neribota laisvė. Šokio judesys yra terapija kūnui ir sielai. Meniniu darbu šokyje pateikiau jausmų ir negalios išgyvenimų išraišką. Kad šokyje girdėtum  ne tik savo širdies plakimą, bet jaustum ir pačios gamtos ritmą, kad įsilietum į Visatos harmoniją. Šokis sustiprina, padeda atsiverti, gydo sielą ir fizines negalias“. Autorė ir už šį darbą gavo įvertinimą. Jai buvo įteiktas sertifikatas ir atminimo dovanos.

 „Paralym Art World cup“ komisija panevėžietės paprašė atsiųsti dar vieną meninį darbą. Taip Japonijoje atsidūrė ir trečiasis darbas pavadinimu „Fantazija“, taip pat pusiau pieštas, pusiau floristinis. Abu darbai  per atranką pateko į parodą. Aprašas skambėjo įspūdingai: „Tai gėlės šokis tarp gėlių. Gėlės šokiu išreiškiau savo krašto nuostabų gėlių žydėjimą. Gėlė savo šokiu išreiškia gebėjimą žydėti, žavėti, kvepėti, traukti savo spalvomis ir kvapais ne tik žmones, bet ir drugelius, bites, paukštelius. Gėlė,  kaip ir žmogus, yra gamtos dalis, kuri auga, žydi ir miršta kartu su gamta“. Ir šis darbas neliko be atsako – buvo įvertintas dovanomis ir sertifikatu.

Darbas „Fantazija“ pristatytas į saloną pardavimui. Už gautus  pinigus kažkas bus suteikta nemokamai. Menininkė labai mėgsta keliauti ir viliasi, o gal kelionė? Nors šiuo metu visos kelionės apribotos dėl karantino ir dėl sveikatos problemų, bet ji nepraranda optimizmo ir tikisi dar pasiekti ne tik Japoniją, bet ir kitas šalis.  Iš „Paralym Art World cup“ 2020 m. vėl  gavusi kvietimą dalyvauti jau trečiąjį  kartą atrankoje į parodą tema „Taika“. Taip jau ketvirtasis darbas, pusiau pieštas, pusiau aplikuotas, pavadinimu  „Taikos simfonija“ buvo išsiųstas į Japoniją.  Šįkart aprašas – labai rimtas: Kai ištikimos dviejų paukščių – gervių širdys,  glaudžiasi viena prie kitos – tai ir yra taika. Taika yra ten , kur dvi pusės, priima viena kitą ir moka iš širdies atleisti. Taikoje skleidžiasi gerumas, šiluma ir visas spektras jausmų. Kad visada būtų taika, kiekvieną dieną, kiekvieną  valandą, būdamos viena šalia kitos. Ten, kur gyvena paukščiai  – gervės taikoje, nebūna piktųjų dvasių. Visada ten skamba „Taikos simfonija“.

Norėjosi vis klausti menininkės, iš kur ta gysla grožio pajautai, kūrybai, meilė gamtai? Pasikalbėjus išaiškėjo, kad 1966 m., atvykus gyventi į Panevėžį, jai labai trūko to sceninio peno,  pievų žydėjimo,  gegutės kukavimo, dainų ir armonikos garsų, kuriuos girdėdavo savo gimtinėje Biržų rajone. Tą ilgesį vis klojo meniniais darbais.  Ji vis prisimindavo gimtinės miškus ir pievas, kurios skambėdavo nuo senelio ir tėčio armonikų. Menininkė paveldėjo mamos darbštumą ir kruopštumą, o  mamos nepaprastas gerumas menininkę dabar jau iš aukštybių lydi tik sapnuose. Čia vėl galime prisiminti patarlę „Obuolys nuo obels…“ Tas grožio  ilgesys ir atvedėO. O.Juospaitienės vaizduotę , tą grožį sudėti į atvirukus ir paveikslus. Galima drąsiai teigti, kad meniniams darbams kelią  į Japoniją atvėrė stiprūs genai, gauti iš tėvų ir senelių, puoselėti, brandinti, auginti bendraujant ne tik su bendraamžiais, bet ypač su jaunimu. O.O.Juospaitienė  daug vertingų patarimų perdavė ne tik senjorams, bet ir jaunimui bendrojo ugdymo ir specialiųjų mokyklų mokiniams. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje savanoriškais pagrindais klausos negalią turintys ugdytiniai ir mokiniai buvo mokomi gaminti puošnius šventinius atvirukus, kurti kompozicijas, o vėliau – organizuoti parodas. Su Panevėžio „Žemynos” progimnazijos mokiniais Ona – Oneta yra surengusi parodą LR konsulate Seinuose (Lenkija) lietuvių bendruomenėje.

 Ir taip – jau trejetą metų! Nuo 2018 – ųjų O.O.Juospaitienės  darbai pateko į favoritus, įvertinti,  apdovanoti aukštais įvertinimais. Išleisti katalogai, kuriuose yra visi jos meniniai darbai, pasklidę po įvairias pasaulio šalis, kurie šiandieną džiugina ne tik japonų širdis. Už paskutinius du darbus autorė gavo apdovanojimus ir padėkas iš Japonijos ambasados ir „Paralym Art World Cup“ organizatorių. Jos darbuose atsispindi menine išraiška gamtos grožis, besikeičianti spalvų gama ir alsuojanti visa gamta gyvybingumu. Liaudies išmintis, patikrinta šimtmečių, nemeluoja  – pranašu savame kieme nebūsi.

Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė