Mūsų Tėvynės kelias pažymėtas žygdarbiais. Už laisvę, svarbiausią tautos vertybę,  paaukojo gyvybę Laisvės gynėjai. Jų atminimą Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje kasmet paminime pagarbiai ir iškilmingai. 

Sausio 9-tą dieną,  prieš pamokas, visi mokiniai ir mokytojai susirinko aktų salėje. Istorijos mokytoja Laima Rutkauskienė priminė 1991-ųjų sausio13-osios įvykius, kai Lietuva ryžtingai pakilo į kovą už galimybę būti laisviems. Mokiniai, jau iš anksto parengti lietuvių kalbos mokytojos Laimutės Beinarauskienės, pristatė pasakojimus apie kiekvieną žuvusį Laisvės gynėją, uždegė po žvakelę. Paminėję visus sausio 13-ąją žuvusius kovotojus, pagerbėme juos tylos minute.

Laisvės gynėjų drąsa,  pasiryžimas ginti Tėvynę mus įkvepia mylėti savo kraštą ir gerbti savo šalies istoriją.

Vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė