Karantiną ir nuotolinį mokymą ilgai prisiminsime kaip didelių iššūkių pradžią, pakeitusią mūsų visų gyvenimus ir kasdieninius darbus.

Visi: ir mokytojai, ir vaikai, ir tėvai – mokėsi įveikti ir prisijaukinti skaitmeninį pasaulį, „išeiti“ iš tradicinės klasės, iš įprastos komforto zonos. Kadangi šiuolaikiniai vaikai labiau išprusę, drąsesni, smalsūs ir kūrybingi, pedagogams teko kūrybiškai ir drąsiai ieškoti naujų mokymo metodų, nebijoti eksperimentuoti. Mokytojams ir auklėtojams nuotolinis mokymas buvo puiki proga tobulėti: išbandyta ne viena virtuali mokymo(si) aplinka, išmokta dirbti su daugeliu programėlių, kad pamokos ar užsiėmimai būtų patrauklūs, įdomūs, motyvuojantys.

Panevėžio mokyklų mokiniai, lopšelių-darželių vaikai įsijungė į LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyvą „Dėkojame Mokytojams“ norėdami išreikšti padėką mokytojams, darželių auklėtojams, būrelių vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams ir visiems, prisidėjusiems prie to, kad vaikai galėtų ugdytis karantino sąlygomis.

Prie šios gražios iniciatyvos prisijungė Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas, Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Dainius Šipelis, tėvai, daugelio mokyklų: Panevėžio Juozo Balčikonio, Vytauto Žemkalnio, 5-osios, Juozo Miltinio, Kazimiero Paltaroko, Raimundo Sargūno sporto, „Minties“ gimnazijų, Panevėžio „Vilties“, „Aušros“, Alfonso Lipniūno, „Saulėtekio“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijų, Panevėžio pradinės mokyklos, moksleivių namų, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, gamtos bei Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniai.  Iš mokinių nufilmuotų siužetų buvo sukurtas filmukas – padėka Mokytojams.  

Filmukas – padėka jau pasiekė visas Panevėžio mokyklas ir lopšelius – darželius. Jį galite rasti ugdymo įstaigų interneto svetainėse. Filmukas taip pat bus išsiųstas ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Tai labai nuoširdi padėka Mokytojams už jų ilgus vakarus, praleistus ruošiantis pamokoms, už kantrybę, taisant nesuskaičiuojamus darbus, už išradingumą, vedant nuotolines pamokas, užsiėmimus.