Nuo 2024 m. rugsėjo mėn. šalyje įsigaliosiantys įstatymai įpareigos mokyklų bendruomenes kiekvienam vaikui užtikrinti sąlygas ugdytis jo artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais ir gauti būtiną specialistų pagalbą. Įtraukusis ugdymas prasidės po poros metų, bet jau dabar ruoškimės jam. Neatsirinkdami vaikų, kurie lengviau pritaps bendrojo lavinimo ugdymo įstaigoje, bet ugdydami supratimą, atjautą, kelkime SUP vaikų savivertę. Panevėžio kurčųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) visada buvo ir yra atvira svečiams – darželių ugdytiniams ir mokiniams, sportininkams ir esperantininkams, kaimynystėje gyvenantiems senjorams ir net jų augintiniams. Ir visada džiaugiasi, kai į kvietimą vykdyti bendras veiklas, aktyviai atsiliepia bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai su savo ugdytiniais. 

Metų pabaigoje, artėjant gražiausioms šventėms, VGK iniciatyva buvo suorganizuota akcija ,,Sveikinu draugus”. Šios akcijos tikslas – klausos negalią ir kitus sutrikimus turinčius vaikus pakviesti patiems pagaminti atvirukus ir juos padovanoti integruotai besimokantiems, taip pat klausos negalią turintiems vaikams. Čia labai padėjo vizituojančios surdopedagogės, kurios kreipėsi į savo įstaigų pedagogus, bendraklasius, kviesdamos dalyvauti. O gaminant atvirukus savo paslaugas pasiūlė Moksleivių namų dailės mokytoja Geleta Norvaišienė. 

Gruodžio pabaigoje PKNPM SUP mokinius pradžiugino ne viena dešimtis nuostabių šventinių atvirukų, kurie šildė ir savo turiniu – nuoširdžiais užrašais, sveikinimo žodžiais, ir piešinėliais bei karpiniais. Aktyviausieji dalyviai buvo Panevėžio ,,Šviesos’’ ugdymo centro lavinamųjų klasių mokiniai, kuriems talkino vyr. mokytoja Rasa Kriaupienė, ,,Vilties’’progimnazijos Id klasės mokiniai su vyr .mokytoja Dalia Andruliene, ,,Vaikystės’’ l/d pedagogės Danguolė Taraškevičiūtė bei Indrė Navarskienė su mažaisiais ugdytiniais. Gavę sveikinimus PKNPM mokiniai juos skaitė, rodė draugams, nešėsi namo tėveliams… Bet svarbiausia, suprato, kad jei pats parodysi dėmesį, norą draugauti, tokie pat jausmai iš aplinkinių sugrįš šimteriopai. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, rašydama nuoširdžias padėkas  dalyvavusiems, pritarė tokioms veikloms, kvietė vaikų su labai dideliais SUP nepalikti nuošaly … 

Ateityje  – pavasaris, šv. Velykos, atostogos… Progų ne viena, kurių metu skirtingas  ugdymo įstaigas lankantys SUP vaikai galėtų bendradarbiauti. Mūsų vaikams svarbu ne akademiniai pasiekimai, bet skirtingų poreikių tenkinimas, kultūringo elgesio, naudingų socialinių įgūdžių ugdymas, kuris ateityje padėtų sėkmingai socializuotis visuomenėje.PKNPM surdopedagogė Palmira Stančauskienė