,,Noriu būti stiprus ir sveikas – 2“ projekto esmė – mokyklos bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymas  ir įgūdžių formavimas

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) finišo tiesiąją pasiekė tęstinis projektas ,,Noriu būti stiprus ir sveikas-2.“  Jis buvo finansuotas už Visuomenės sveikatos projektų, priemonių, finansuojamų Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatosrėmimo specialiosiosprogramos lėšomis projekto ,,Fizinis aktyvumas – sveikos gyvensenos garantas“ lėšas.

Pasak atsakingos už šio projekto vykdymą PKNPM direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartnykienės, pagrindinis tikslas – padėti vaikams įgyti žinių apie  bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsipalaidavimo technikas ir būdus, socialinius gyvenimo įgūdžius, keisti ydingus įpročius, stiprinti mokinių sveikatą. Siekant šio tikslo, buvo pravesta dvylikos užsiėmimų (teorinių ir praktinių)  ciklas mokyklos bendruomenei. Užsiėmimus, paskaitas, sveikatingumo renginius vedė socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė, psichologo asistentė Jurga Kulišauskaitė, sveikatos priežiūros specialistė Rima Leikienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė Vijoleta Vanagienė, auklėtoja Laima Lapėnienė. Ypač išsiskyrė užsiėmimas  ,,Šokio  ritmu“, vykęs  spalio  5 d. Šoko visa mokykla ir tai buvo graži įžanga bei nuostabi pakilios nuotaikos dozė prieš pradedant Tarptautinei mokytojų dienai skirtą renginį. Šį užsiėmimą organizavo sveikatos priežiūros specialistė Rima Leikienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė V. Vanagienė ir muzikos ritmikos mokytoja metodininkė Regina Liutkevičienė. Reikia pažymėti, kad sveikatingumo renginiai vyko ir  mokyklos bendrabutyje. Lapkričio 8 d., minint Europos sveikos mitybos dieną, mokiniai dar sykį prisiminė ir įtvirtino Maisto pasirinkimo piramidę. Lapkričio 14 d. sužinojo, ką reiškia simbolinis ženklas ,,Rakto skylutė“ ir kt.  Užsiėmimus vedė auklėtoja L. Lapėnienė.

Atsipalaidavimo technikos ir būdų, pasitelkiant  meno terapiją, mokė jonavietė dailininkė Birutė Gadišauskienė, o veltinio pradžiamokslio – menininkė Viera Olšauskienė. ,,Vaikai, užburti vilnos vėlimo stebuklo,  ištisas dvi valandas vėlė įvairiausius rankdarbius. Darbeliai buvo eksponuojami ,,Žiburio“ bibliotekoje,“ – džiaugėsi L. Bartnykienė. 

Vienas didžiausių šio projekto renginių, kuris subūrė mokyklos bendruomenę, socialinius partnerius bei mikrorajono bendruomenę – tai tradicinė  ,,Šeimų sveikatingumo šventė-projektas ,,Noriu būti stiprus ir sveikas -2,“ vykęs gegužės 24 d. Pagrindinė šio renginio organizatorė – kūno kultūros mokytoja metodininkė V. Vanagienė. Renginio koordinatorė – mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Džiugu, pažymėjo L. Bartnykienė, kad  renginyje dalyvavo ir projektą koordinuojanti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyrio vyriausioji specialistė Dalia Lauruškienė, kuri džiaugėsi, kad sveikatingumo renginiuose naudojamos iš projekto ,,Noriu būti stiprus ir sveikas- 2“  lėšų įsigytos sporto priemonės: gimnastikos kamuoliai, lankai, šokdynės, lazdos, mankštos juostos ir kt. Mokiniai,  jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, socialiniai partneriai, svečiai ne tik patyrė daug gerų emocijų, sportavo, pramogavo, bet ir vaišinosi sveika kareiviška koše. 

Dar vienas šio projekto svarbių momentų – lapkričio 14 d. vykusi mokinių išvyka į Panevėžio R. Sargūno sporto gimnaziją, kur neformalaus ugdymo užsiėmimuose mokėsi dziudo pradžiamokslio.

Svarbus praktinių užsiėmimų akcentas – sveikatos kokteilių gamyba, kuriai vadovavo technologijų mokytoja Rita Kasparienė. Mokiniai ne tik spaudė sultis iš įvairiausių daržovių, bet šiuo gėriu vaišino ir visą mokyklos bendruomenę.

Baigiamoji šio projekto dalis – sveikatos logotipo kūrimas – konkursas.

Apibendrindama šio projekto reikšmę mokyklos direktorė D. Kriščiūnienė teigė, kad tokių projektų metu tiek maži vaikai, tiek ir mokiniai,  ugdosi vertybines nuostatas, socialinius gyvenimo įgūdžius, siekia sveikai gyventi,  o svarbiausia – patiria gyvenimo džiaugsmą,  keičiant ydingus įpročius, stiprinant bendrystę tarpusavyje.

Nuotraukose – akimirkos iš projekto ,,Noriu būti stiprus ir sveikas-2“ renginių.

Auklėtoja Laima Lapėnienė