Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai ir mokytojai rinkosi į netradicinę pamoką – Lietuvos kurčiųjų draugijos leidžiamo mėnraščio „Akiratis“ aptarimui – į vaikų žaidimų kambarį „Sraigė“ (Nemuno g. 79, Panevėžys).

Kodėl „Sraigėje“? O todėl, kad  PKNPM 2016 metais įkurtas „Sraigių sodas“, ir tai, kad vaikai turi žinoti, jog neurosensorinis klausos sutrikimas atsiranda tada, kai pažeidžiami sraigėje esančios plaukuotosios ląstelės ir klausos nervas. Taigi – ieškome bendrų sąsajų…

Tikslas – netradiciškai ir įdomiai praleisti laiką, pasidžiaugti nuostabiomis akimirkomis visiems kartu, dalyvaujant „protų mūšyje“ neįprastoje aplinkoje aptarti mėnraštį „Akiratis“.

Žaidimų kambaryje vaikai atrado naujų erdvių savo fantazijoms ir žaidimams. Visi – nuo ikimokyklinuko iki dešimtoko – kilo į dviaukštę žaidimų aikštelę, lipo į malūnsparnį, išbandė kabančias kliūtis. Vingiuotu takučiu keliavo iki čiuožyklos ir nėrė į 10 000 vaivorykštės spalvų kamuoliukų baseiną. Mažesnieji, kurie norėjo pabūti ramesnėje erdvėje, žaidė įvairius lavinamuosius žaidimus. Netradiciškai šventiškai dekoruotoje aplinkoje didesnieji žaidė šaškėmis ir šachmatais, gaminosi suvenyrus.

Pažaidę iki soties, visi sėdo į didelį draugystės ratą „protų mūšiui“. Klausimai buvo pateikti iš šiųmečių pirmojo ir antrojo mėnraščių numerių temų: „Pasaulio kurtieji“, „Sportas“, „Mes ir visuomenė“, „Aktualijos“,  „Mūsų žmonės“, „Bendruomenės žodis“  ir kt. Geriausiai sekėsi septintokui Deividui Raščiui, devintokei Skaistei Cibulskaitei ir dešimtokei Tomai Audickaitei. Mažieji draugiškai priėmė sprendimą, kad mėnraštyje būtinai turi atsirasti dar vienas puslapis, skirtas mažiesiems. Aktyviausi buvo ketvirtokai  Justina Čiplytė, Benas Bernatavičius ir Karina Liepaitė su mokytoja Laimute Lazdauskiene. Jie labai greitai sudarė kryžiažodį, kurį pasiūlė mėnraščio skaitytojams trečiajam numeriui.

Ši neįprasta diena baigėsi picos valgymu. Esame be galo dėkingi  už dovanotas picas mokiniams ir mokytojams picerijos „Venecija“ kolektyvui ir mokyklos bičiuliams, asociacijos „Tautos skydas“ pirmininkui Rimantui Narkūnui, tarybos nariams Gintautui Šimkui ir Jonui Adomavičiui. Už neįprastą dovaną – smagiai praleisti laiką jaukiai įrengtame vaikų žaidimų kambaryje, glėbius įspūdžių – žaidimų kambario „Sraigė“ vadovams ir visam kolektyvui.

Norisi šaukte šaukti – raskime laiko kartu su vaikais skaityti, aptarti ir padiskutuoti, nes tik drauge  leidžiamas laikas virsta didžiuliu lobiu, ateityje duosiančiu dosnius dividendus: kalbinį bendravimą, gebėjimą skaityti ir rašyti,  suprasti spausdinto žodžio vertę, susiformuoti estetinės nuovokos pradmenis.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė