2015-ųjų sausio mėnesį pradėtas vykdyti dešimties Panevėžio miesto ir rajono ugdymo įstaigų projektas „Draugystės ratas“. Jame kartu su A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namais, Dembavos progimnazija, Mykolo Karkos pagrindine mokykla, Specialiąja mokykla daugiafunkciu centru, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centru, vaikų lopšeliu – darželiu „Jūratė“, Velžio gimnazija, „Vyturio“ ir „Žemynos“ progimnazijomis dalyvaujame ir mes, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokytojos Laimutė Lazdauskienė, Irena Matuzevičienė, Gita Gižienė, Regina Liutkevičienė ir pradinių klasių mokiniai.

Projekto dalyviai numatę bendrus renginius ir veiklas: temines vakarones, netradicines pamokas, kūrybos darbelių parodas, koncertus, sportines varžybas, švenčių paminėjimus.

Balandžio 14 dieną Velžio kultūros įstaigoje buvo tęsiama neakivaizdinė kelionė po Lietuvos regionus. Vyko ketvirtasis projekto etapas – etnokultūrinė popietė ,,ETNO Aukštaitija“, skirta etnografinių regionų metams. Renginyje atskleisti Aukštaitijos regiono etninės kultūros ypatumai: pasakomoji tautosaka, dainuojamasis folkloras, šokiai, tradiciniai amatai.

Vakaronė buvo tikrai smagi. Mes ne tik stebėjome dainuojančius ir šokančius draugus, grožėjomės Aukštaitijos regiono tautiniais drabužiais, bet ir patys šokome, linksminomės, vaišinomės riestainiais, skanavome girą. Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkojo gestų kalbos mokytojai Lijanai Čiplienei ir antros klasės mokiniams Justinai Čiplytei, Nedui Kubiliui už įspūdingai lietuvių gestų kalba pasektą sakmę apie tėvynės ilgesį.

Ir nesvarbu, kad mūsų mokinių gimtoji kalba yra lietuvių gestų kalba. Jei bendraujant sklinda šiluma, jaučiama pagarba šalia esančiam, vaikai supranta vienas kitą ir be žodžių…

Mokytoja Laimutė Lazdauskienė