Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus narys  Gintautas Šimkus ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė buvo pakviesti Panevėžio Dievo Apvaizdos Kongregacijos vienuolės sesės Eugenijos atvykti į vienuolyną. Gintautas Šimkus, gražiausiai Lietuvoje tvarkomos aplinkos prie daugiabučio nominantas, sutvarkė išsikerojusius dekoratyvinius medelius ir padedant mokyklos direktoriaus pavaduotojui Rimantui Puidokui bei mokytojo padėjėjai Jurgitai Stogytei, išsikasė dovanojamą didelį buksmedį. Medelį  nuvežė ir pasodino mokyklos teritorijoje.Po to mokyklos teritorijoje augančių pušaičių eilę papildė dar viena mokyklos savanorio Gintauto Šimkaus dovana – gražuolė pušaitė. Te nauji medeliai leidžia giliai šaknis, puošia mokyklos teritoriją ir laukia po vasaros atostogų grįžtančių mokinių.

Mokyklos informacija