5-10 klasių mokinių piešiniai, skirti Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraščiui