Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, tą dieną jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kaip garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos.

Mokykloje net visa savaitė buvo skiriama šiai dienai paminėti: atidaryta mokinių piešinių paroda, parengtos dovanėlės mamoms. Panevėžio „Verdenės“ pagrindinės mokyklos mokytojų Aldonos Mikolaitienės ir Astos Jatužienės vadovaujami pradinių klasių mokiniai parodė koncertą visiems mokyklos darbuotojams bei tėvams (globėjams, rūpintojams). Baigiamasis akordas – svečių iš Lenkijos – Vengoževo (vieno svarbiausių šiaurės Lenkijos turizmo centrų, kuriame gyvena 12186 tūkst. gyventojų) vizitas. Choras „Olčyzna – Tėvynė“, mišrus choras „Godos“, (vadovė Jelena Urbutienė), šokių ansamblis „Grandinėlė“ (vadovė Zita Rimkuvienė), rusų kultūros centras (vadovė Valentina Vatutina) parodė įspūdingą programą.

Mokykloje svečiavosi žydų ir lenkų bendruomenių atstovai, miesto vadovai, moterų klubo „Veiklios moterys“ narės.
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė