Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) jau pradėjo skaičiuoti ketvirtuosius metus, kada  ženklią pagalbą savanorišku darbu teikia savanoris, 2018 metų panevėžietis Gintautas Šimkus.

Savanorio Gintauto ir mokyklos bendruomenės dėka kasmet mokyklos edukacinės erdvės ne tik turtėja ir gražėja, bet pasipildo vis naujomis. Šiuo metu mokykloje yra veikiančių per 15 edukacinių erdvių.  Lauko klasėmis nuola virsta Kūrybos, Vilties, Vaikų,  Sporto ir žaidimų, Pojūčių, Sveikatingumo, Kalbos lavinimo, Laisvalaikio – sportinė – turistinė, Gyvūnų, Maisto ir Visuomeninės erdvės, Kurčiųjų parkas, Vitaminų bei Sraigių sodai, Žaliasis pojūčių kalnas.

Savanorio G.Šimkaus dovana mokyklai naujųjų mokslo metų proga – patobulintas ir papildytas naujais augalais Sraigių sodas, o Visuomeninė erdvė “papuošta” net 20 tujų.  G.Šimkus, tapęs 2018 – ųjų panevėžiečiu, kaip ir kiti panevėžiečiai,  buvo apdovanotas 300 eurų piniginiu čekiu, skirtu  įsigyti augalams.  Na, žinoma, už šią sumą buvo įsigyta 20 tujų ir kitų augalų, kurie ir buvo “apgyvendinti” PKNPM.

Ši dovana, pasak mokytojų ir mokyklos darbuotojų, be galo svarbi ir vertinga. Tai ne tik puošmena, bet ir turinti didžiulę praktinę reikšmę. Mokiniai apie dekoratyvines tujas galės paieškoti medžiagos internete, pasidomėti jų auginimu, papasakoti tėvams (globėjams, rūpintojams) ir draugams, pabėgioti apie jas gyvatėle, pašuoliuoti, pašokinėti. Kadangi mokykla daug dėmesio skiria ekologijai ir sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui ir sveikatos stiprinimui, į tai atsižvelgia ir savanoris, kuo tik gali, prie to ir prisideda.

Kad mokyklos savanorio dovana mokyklai neįkainojama, įrodo ir tai, kiek laiko jis praleidžia  genėdamas, karpydamas, formuodamas medelius, tręšdamas augalus, purendamas žemę ir t.t. Taip nuoširdžiai bendraudamas ir  perduodamas gerąją patirtį vaikams bei mokiniams praktiškai.

 Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, darbuotojai, draugai, partneriai ir, žinoma, savanoris Gintautas, ženkliai prisidėjo ir prie mokyklos futbolo aikštės įrengimo: lyginimo, grėbstymo, žolės sėjimo. Džiugu, kad į kvietimą padirbėti, rengiant  aikštę, atsiliepė ir šauniai padirbėjo Panevėžio politikių klubo “Veiklios moterys” viceprezidentė Valė Bilienė, Panevėžio esperanto klubo “Revo” narė Donata Manionienė, pirmoko Simo ir šeštokės Miglės  mamytė Asta Tamonienė. Esame dėkingi Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkio vadovams ir darbuotojams už pagalbą ir paramą, užsėjant futbolo aikštę dekoratyvine žole.

Mokyklos tikslas, kad vaikai ir mokiniai, ypač gyvenantys visą savaitę be tėvų (globėjų, rūpintojų) bendrabutyje, nuolat matytų mokykloje gerą pavyzdį, gražią aplinką, darbščius žmones, turėtų į ką lygiuotis. Savanorio G.Šimkaus pavyzdys, kaip reikia mylėti kiekvieną augalą,  jį prižiūrėti – įkvepiantis ir paremtas gyvenimo patikrintomis metodikomis. Tokių veiklų metu ugdomas mokinių savarankiškumas ir savarankiško darbo formos, skatinama mokinio „aš“ plėtotė,  pagarba gyvybei ir atsakomybė už gamtos likimą.

Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė