Informaciją pateikė vyr. auklėtoja Laima Lapėnienė ir direktorė Danutė Kriščiūnienė

Rugsėjo 1 d. 9.00 val. mokyklos bendruomenė dalyvavo Šv. Mišiose už a.a. Panevėžio katalikiškos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos įkūrėją, Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelioną majorą kunigą Petrą Kavaliauską (MIC)(1959-06-27 – 2011-04-19).

Šv. Mišios buvo aukojamos Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, prisimenant buvusį mokyklos direktorių, vadovavusį mokyklai 1993-1998 m., paminint aštuntąsias jo mirties metines.

Rugsėjo 2 d. 11.00 val. mokyklos bendruomenė šventė Mokslo ir žinių dieną. Po šventės 12.00 val.  vyko tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Dėl 2018 – 2019 m. m. rezultatų analizės, šalies ir miesto švietimo politikos ir prioritetų, ugdymo proceso organizavimo 2019 – 2020 m. m. ir pasirengimo naujiems mokslo metams, finansinių išteklių naudojimo pasisakė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Dėl ugdymo plano 2019 – 2020 m. m. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Lina Bartnykienė, klasių vadovai. Dėl informacijų pateikimo – direktorė  D. Kriščiūnienė.

Rugsėjo 4 d. asmeninio jubiliejaus proga mokyklos bendruomenė, Mokyklos taryba, profesinės sąjungos sveikino surdopedagogę metodininkę (pradinių klasių) mokytoją Laimutę Lazdauskienę. Dėkojome mokytojai už pareigingumą, stropumą, meilę mokiniams ir puikius ugdytinių rezultatus, linkėdami kantrybės ir sveikatos. 

Rugsėjo 9 d. 12.30 val. mokykloje buvo suorganizuota talka futbolo aikštės įrengimui.  Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, darbuotojai, draugai, partneriai,  mokyklos savanoris ir 2018 metų panevėžietis Gintautas Šimkus ženkliai prisidėjo prie šios aikštės įrengimo: lyginimo, grėbstymo, žolės sėjimo. Džiugu, kad į kvietimą padirbėti, rengiant  aikštę, atsiliepė ir šauniai padirbėjo Panevėžio politikių klubo “Veiklios moterys” viceprezidentė Valė Bilienė, Panevėžio esperanto klubo “Revo” narė Donata Manionienė, pirmoko Simo ir šeštokės Miglės  mamytė Asta Tamonienė. Esame dėkingi Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkio vadovams ir darbuotojams už pagalbą ir paramą, užsėjant futbolo aikštę dekoratyvine žole.

Rugsėjo 11 d. 8.30 – 14.00 val. 1, 2, 3, 4 klasių mokiniai su mokytojomis Laimute Lazdauskiene, Laima Palioniene ir Irena Matuzevičiene vyko į Anykščius. Aplankė Anykščių apylinkes, vedė pamokas netradicinėje aplinkoje.

Rugsėjo 12 d. 15.00 val. vyko Orientacinio sporto varžybos  6-10 kl. mokiniams. Varžybas organizavo kūno kultūros mokytoja metodininkė Vijoleta Vanagienė.

Rugsėjo 12 d. mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė su 10 klasės mokiniais Igne Bagdonavičiūte, Viktorija Kamarauskaite, Saule Serafinaite, Deividu Raščiumi, 9 klasės mokiniu Žygimantu Vaiciekausku, tikybos mokytoja Virginija Žiugždaite ir mokyklos sekretore Justina Stikliuviene dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose Šiluvoje.

Rugsėjo 12 d. 17.30 val. mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dalyvavo Panevėžio miesto 516 – ojo gimtadienio Padėkos vakare, kurį surengė Panevėžio miesto bendruomenių rūmai.

Bendroje foto įsiamžino su Panevėžio esperanto klubo „Revo“ pirmininke Vida Kulikauskiene ir miesto tarybos nariu Rimantu Narkūnu.

Rugsėjo 13 d. 8.30 val. P-4 kl. mokiniams vyko Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato vyr. specialistės Renatos Gustaitienės paskaita apie saugų eismą.

Rugsėjo 14 d. 12.00 val. mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė ir auklėtoja Laima Lapėnienė dalyvavo Europos kurčiųjų teatrų festivalyje „Panevėžys 2019“, kuris vyko Panevėžio muzikiniame teatre. Žymaus rusų aktoriaus ir režisieriaus Konstantino Stanislavskio posakis „Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre“ tikrai pasiteisino. Nuostabūs aktoriai, puikios vedančiosios, pilnutėlė žiūrovų salė ir iki pat renginio pabaigos išlaikyta gera nuotaika. Šaunu, kad drąsiai į sceną žengė atlikti triukų kartu su užsieniečiais profesionalais magais mokyklos ketvirtokas Edvardas Jakubauskas ir septintokas Nedas Kubilius. Viso renginio metu savanoriavęs auklėtojas ir informacinių technologijų mokytojas Ramūnas Kabelis organizatorių buvo apdovanotas unikalia padėka.