Gruodžio 18 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos posėdis. Pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją įgijo vyresnioji pradinių klasių mokytoja Gita Gižienė, o vyresniojo auklėtojo – auklėtoja Laima Lapėnienė. Pedagogėms buvo įteikti ŠMM Mokytojo atestacijos pažymėjimai.

Sveikiname!

Mokyklos informacija