Tarptautinės Mokytojų dienos proga LR Seimo narės Guodos Burokienės Padėkos raštu
už nuoširdų kūrybišką darbą, naujas idėjas ir jų įgyvendinimą mokykloje apdovanota
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio
ugdymo pedagogė Asta Sviderskienė. Ją nuoširdžiai pasveikino ir visa mokyklos bendruomenė.