Kovo 22 d. mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dalyvavo tarptautinio Erasmus + KA2 projekto
„Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant verslumą pagal gyvenimo būdą” (VGB)
viešinimo renginyje, kuris vyko Raudondvaryje, Kauno rajone. Susipažino su I, II, III, IV ir V
moduliais, intelektiniu produktu, rekomendacijomis. Darbo grupėje metu išsakė savo poziciją ir
siūlymus dėl suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimo ir VGB kurso įtraukimo į tęstinio
mokymosi programas nacionaliniame/vietiniame lygmenyje.