Lapkričio 12 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre vyko šventė, apjungianti visą kurčiųjų bendruomenę. Tą kartą Panevėžio kurčiųjų sporto klubas „Vėjas”, vadovaujamas Artūro Juknevičiaus, šventė veiklos 30 – metį. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė ir fizinio ugdymo, neformalaus ugdymo mokytoja metodininkė, judesio korekcijos specialistė, auklėtoja metodininkė Vijoleta Vanagienė pasveikino vadovą ir klubą nuo mokyklos bendruomenės, įteikdama padėką  už nuoširdų ilgametį bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokyklos direktorei D.Kriščiūnienei buvo įteikta padėka už jaunimo skatinimą aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje.

Mokyklos informacija.