2013 m. rugsėjo 13 d. 11.00 val. mokykla švęs 20-ies metų jubiliejų ir paminės Pasaulinę kurčiųjų dieną. Renginys vyks mokykloje, adresu Parko g. 19, Panevėžys.
Maloniai kviečiame dalyvauti buvusius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir kitus darbuotojus.