Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje lankėsi Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistės. Apsilankymo tikslas buvo išsamiai susipažinti su mokykla, kurioje ugdomi klausos negalią turintys mokiniai, kad galėtų ją rekomenduoti į tarnybą besikreipiantiems tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie augina šią negalią turinčius vaikučius. Specialistės stebėjo visą įstaigos vidaus darbą, apžiūrėjo kabinetus, bendrabutį, muziejų, išbandė garsą stiprinančią aparatūrą, domėjosi vaikų laisvalaiku, netgi išmoko pirštų abėcėlę ir keletą gestų.

Apie mokyklą susidarėme labai gerą įspūdį. Teikiamos paslaugos yra tikrai kokybiškos. Į akis krito šeimyniška aplinka, jautėsi, jog visa bendruomenė yra tarsi viena šeima. Čia sudarytos visos sąlygos vaikui suklestėti ir išmokti. Kadangi mūsų tarnyboje yra tiriami visi įvairių sutrikimų turintys vaikai, tai susidūrę su klausos negalią turinčiu vaiku, tėveliams drąsiai galėsime rekomenduoti šią mokyklą,“ – pažymėjo psichologė, knygų vaikams ir suaugusiems autorė Rasa Praninskienė. Ji taip pat pabrėžė, kad jau daugiau nei dešimtmetį vykstantis neįgaliųjų integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas vajus nėra sėkmingas, ypač, kai susiduriama su vidutinio ir sunkaus sutrikimo vaikais. Vaikai ten dažniausiai patiria netoleranciją, skriaudą ir patyčias. „Nors dar dažnai tenka susidurti, kai tėvai vienokią ar kitokią negalią turintį vaiką vis tiek spiriasi leisti į bendrojo lavinimo mokyklą, manau, kad daug naudingiau, kai didesnius sutrikimus turintys vaikai gauna koncentruotą ugdymą specialiojoje mokykloje,“ – įsitikinusi specialistė.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos direktorė Rita Strockienė taip pat pažymėjo, jog dabar tėvams, auginantiems sutrikimų turinčius vaikučius galės tvirtai pasakyti , kad mokykla, kurioje yra ugdomi specialių poreikių turintys vaikai, nėra kažkoks „blogis.“ Ji pripažino, kad dar daugelis tėvų turi tokių nepagrįstų baimių, kurios dažnai nulemia neteisingą pasirinkimą. „Vizitas tikrai buvo labai naudingas. Džiaugiuosi, kad specialistės, pamatę tikrąjį mokyklos vaizdą, tėvams, kurie dvejos kokią ugdymo įstaigą rinktis, galės atsakingai padėti priimti tinkamą sprendimą, – pažymėjo direktorė.

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė teigė, kad Panevėžio pedagoginė – psichologinė tarnyba mokyklai teikia labai kvalifikuotas ir kokybiškas specialiosios pedagoginės- psichologinės pagalbos paslaugas mokiniams, o mokytojams – įvairias konsultacijas. Akcentavo, kad ypač daug patarimų žodžiu bei įvairia padaloma medžiaga – lankstinukais, knygutėmis ir kt. gauna tėvai (globėjai, rūpintojai). Pasak direktorės, tik bendrų pastangų dėka galime padėti ir paaugliams. “Mokyklai kolegų nuoširdus įvertinimas prilygsta Nobelio premijos skyrimui,”- pažymėjo mokyklos direktorė.

Laima LAPĖNIENĖ

Nuotr. PKNPM apsilankę Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistės ne tik išsamiai susipažino su mokykla, bet mokėsi ir pirštų abėcėlę bei lietuvių gestų kalbos.