Šis rugsėjis Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenei – ypatingas. Mokykla šventė svarbią datą – gyvavimo ir veiklos 25-metį.

Rugsėjo 14-ąją į mokyklos jubiliejaus šventę rinkosi ne tik visa bendruomenė, bet ir gausus būrys svečių: LR Švietimo ir mokslo ministerijos, miesto savivaldybės, Švietimo ir jaunimo skyriaus atstovai, LR Seimo nariai, Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentas Kęstutis Vaišnora, kolegos iš Vilniaus, Kauno, Rygos (Latvija) kurčiųjų mokyklų, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Raimonda Vaičeliūnienė, socialiniai partneriai, buvę mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Sveikinimus atsiuntė LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lenkijos ambasados.

Šventės rytą rugsėjo saulė nepagailėjo spindulių, todėl šiai progai skirtas renginys vyko ne kaip dažnai įprasta mokyklos salėje, bet lauke, išpuoselėtose edukacinėse erdvėse. Ir toks pasirinkimas neatsitiktinis – ugdymo įstaiga šiais metais išrinkta kaip viena gražiausių Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių.

Jubiliejui skirtą šventę pradėjusi PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė pažymėjo, kad šiame renginyje nėra nei svečių, nei šeimininkų, visi susirinkusieji – tarsi viena šeima, per ketvirtį amžiaus susijusi bendrais rūpesčiais, sprendimais, džiugiomis akimirkomis. Direktorė pastebėjo, kad prabėgę penki penkmečiai mokyklai buvo skirtingi: pažymėti šviesiomis ir tamsiomis spalvomis, nuokalnėmis ir pakilimais, bet šiandien yra kuo pasidžiaugti.

Nors tokios šventės neįmanomos be tradicinių sveikinimų, juos paįvairino ir džiugią nuotaiką kūrė žaismingi ir spalvingi mokinių pasirodymai: mažieji boružiukai, drugeliai, varlytės, žiogai ne tik šoko ir dainavo pasklidę po lauko edukacines erdves, bet kartu su klasės vadovėmis pristatė penkių penkmečių mokyklos veiklą, svarbiausius įvykius. Svečiams koncertavo Panevėžio muzikos mokyklos styginių kvartetas.

Per šventę buvo prisiminti ir tylos minute pagerbti išėję į amžinybę: mokyklos direktorius MIC dr. Petras Kavaliauskas, mokytojai, darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), geradariai. Nepamiršti ir tie, kurie negailėdami jėgų, sveikatos, laiko savo žinias, išmintį ir širdies šilumą dalija mokiniams. LR Seimo nario Povilo Urbšio, švietimo ir mokslo ministrės, miesto savivaldybės mero, Švietimo ir jaunimo skyriaus vedėjo padėkos ir padėkos raštai buvo įteikti mokyklos vadovybei, ilgus metus dirbantiems mokytojams, surdopedagogams bei kitiems darbuotojams. Visą bendruomenę ir renginio svečius sveikino mokyklos globėjas ir dvasinis vadas vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Viena iš PKNPM įkūrėjų, visą gyvenimą pašventusi kurčiųjų ugdymui, surdopedagogė, buvusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Veronika Vinkšnelienė prisiminė sunkų laikotarpį, kai Panevėžio kurtieji buvo likę niekam nebereikalingi. Ir tik su kunigo Petro Kavaliausko pagalba 1993 m. rugsėjo 13 d. jai pavyko įkurti Panevėžio katalikiškąją kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklą, kuriai kunigas iki 1998 m. ir vadovavo.

Jaudinantis buvo ir buvusių mokinių sveikinimas mokyklai, kurį visų vardu išsakė Otilija Kolodenskytė di Fazio: „Mokykla – tai mūsų širdis, mūsų gyvenimas, mūsų antrieji namai.“

Renginiui besibaigiant, buvo pasodinti savanorio, mokyklos edukacinių erdvių kūrėjo ir puoselėtojo Gintauto Šimkaus bei muzikinių projektų partnerės, dainininkės Irenos Ulvydaitės-Snabaitienės dovanoti medeliai. Beje, žinodami, kad mokykla nuolat gražina lauko edukacines erdves, dauguma svečių neabejojo, kad geriausia dovana bus dekoratyviniai augalai.

Pasibaigus dviem oficialiosioms programos dalims Sraigių sodo ir Žaliojo kalno erdvėse, renginio dalyviai buvo pakviesti prie šventinio vaišių stalo.

Laima LAPĖNIENĖ, auklėtoja