Tikslas – šviesti visuomenę, skatinti gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai, naudoti ekologiškas priemones, tausoti aplinką.

Mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai ir visi mokyklos darbuotojų per visą rugsėjo mėn. rinks plastikinius butelių kamštelius.

Iš surinktų kamštelių bus kuriamas meninis kūrinys.