Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) iškilmingai paminėtos 150 – osios poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862-1932) gimimo metinės. Dvasingas renginys sulaukė didelio visos bendruomenės, ypač mokinių, dėmesio, lydimo susikaupimo ir rimties.

Kadangi šie metai yra paskelbti Maironio metais, tai renginiai ir pasiruošimas šiai neeilinei šventei vyko jau nuo pat mokslo metų pradžios. Didžiausio dėmesio sulaukė lapkričio 15 dieną vykęs šiai progai skirtas iškilmingas renginys.

Tautos dainiui paminėti skirta šventė prasidėjo skambant pagal poeto eiles „Lietuva brangi“parašyta Juozo Naujalio daina, kurią į lietuvių gestų kalbą vertė tautiniais rūbais pasipuošusios Toma Audickaitė (5 klasė) ir Karolina Janikūnaitė (7 klasė). Vyr. lietuvių kalbos mokytoja, surdopedagogė Danutė Matuzienė, pasitelkusi multimediją, apžvelgė svarbiausius Maironio gyvenimo faktus. Skambiausias poeto eiles apie tėvynę, tautą, gamtos grožį deklamavo 5, 7, 8, 9 klasių mokiniai. Visi susirinkusieji nuščiuvo, kai į salę, vilkintis kunigo sutana, įėjo pats Maironis. Jį, be galo įtikinamai, suvaidino devintokas Rytis Petrulis. Į mūsų amžių sugrįžusiam poetui rūpėjo ar jis dar prisimenamas, ar vaikai dar deklamuoja jo eilėraščius, ar tebeskamba jo eilėmis parašytos dainos?

Po jaudinančios programos mokyklos bendruomenei buvo pristatyta šiai progai skirta paroda-koliažas „Paimkim arklą, knygą, lyrą…“, kur eksponuojami Maironio poezijos rinkiniai, kritinė literatūra bei mokytojo Povilo Šiaučiūno poetui sukurtas ekslibrisas. Mokyklos bibliotekoje bibliotekininkas Vilius Glušokas parengė Maironio knygų parodėlę.

Šventinį minėjimą vedė ir parodą- koliažą pristatė viso šiai progai skirto renginių ciklo iniciatorė ir scenarijaus autorė, vyr. lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė. Pasak jos, kuriant scenarijų, ruošiantis šiam renginiui norėta, kad vaikai pajustų Maironio poezijos tautiškumą, jo dvasingumą, įsimintų, jog svarbiausi poeto kūrybos motyvai – Dievas ir tėvynė. Svarbu buvo sukurti rimties, susikaupimo ir iškilmingumo aurą. „Maironio 150 metų sukaktis tiesiog įpareigojo, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie šį poetą ir jo kūrybą. Kadangi mūsų mokyklos mokiniai labai mėgsta vaidinti ir yra puikūs aktoriai, todėl svarbiausius akcentus stengėmės atskleisti pasitelkę aktorinį meną. Smagu, kad vaikai, o ypač Rytis, kuriam teko paties poeto vaidmuo, to noriai ėmėsi,“ – sakė mokytoja.

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė džiaugėsi, kad lietuvių kalbos mokytojos L. Beinarauskienės iniciatyva spalio mėnesį mokiniai ir mokytojai keliavo vietomis, menančiomis Maironį ir jo kūrybą. Aplankyta Krekenavos švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, kurioje I-ojo pasaulinio karo metais kunigavo Maironis. Lankytasi Varnakalnyje, pamėgtoje poeto vietoje, ant stataus Linkavos kranto. Taip pat mokiniai buvo nuvykę į Upytę, kurios žemės minimos nuo XIII a. vidurio ir kuri garsi Maironio apdainuotu Čičinsko kalnu.

Visų svarbiausia, kad dvasingas renginys palietė mokinių sielas, kad mokytojų kūrybiškumo dėka, jie daug sužinojo apie vieną žymiausių mūsų tautos poetų,“- teigė direktorė.

Laima LAPĖNIENĖ

 

Prie parodos-koliažo „Paimkim arklą, knygą, lyrą…“. Iš dešinės: T. Audickaitė (5klasė), K. Janikūnaitė (7 klasė), R. Petrulis (9 klasė), vyr. lietuvių kalbos mokytoja L. Beinarauskienė, E. Lunskytė (5 klasė), vyr. surdopedagogė, lietuvių kalbos mokytoja D. Matuzienė, dailės mokytojas P. Šiaučiūnas.

Maironio eiles lietuvių gestų kalba skaitė devintokai: (iš dešinės) T. Grigelionis, I. Pčiolina, K. Kalačiovaitė, I. Černiauskas.