2015-09-01  11.00 val. mokyklos kiemas/III a. salė

 1. Iškilmingas vėliavos pakėlimas. Lietuvos Respublikos himnas.
 2. Direktorės D. Kriščiūnienės sveikinimas, naujų mokinių, mokytojų ir klasių vadovų pristatymas.
 3. Imitacinė daina „Taip gražiai mane augino“.
 4. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Sandros Jakštienės šventinis žodis.
 5. Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės, mokyklos kuratorė Aušros Gabrėnienės šventinis žodis.
 6. Imitacinė daina „Pėdos smėlyje“.
 7. Imitacinė daina „Laimės ratas“.
 8. Tėvų atstovų sveikinimai.
 9. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorės Sandros Kemeraitienės sveikinimas.
 10. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartnykienės sveikinimas.
 11. Šokis „Svaja“.
 12. 10 kl. vadovės Ramunės Smirnovienės sveikinimas.
 13. Lietuvos pirmoko pasų įteikimas pirmokams.
 14. Parengiamosios klasės mokytojos Gitos Gižienės sveikinimo žodis.
 15. P klasės mokinių palydėjimas į klasę (lydi 4 kl. mokiniai.)
 16. Dailininko Rimo Auškalnio tapybos parodos „Mozaika“ atidarymas.
 17. Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI,

LINKIME GEROS NUOTAIKOS !