2016-09-01  11.00 val.
mokyklos kiemas/III a. salė

 1. Iškilmingas vėliavos pakėlimas. Lietuvos Respublikos himnas. 
 2. Direktorės D. Kriščiūnienės sveikinimas, naujų mokinių, mokytojų ir klasių vadovų pristatymas.
 3. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro pasirodymas.
 4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų sveikinimas. 
 5. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės, mokyklos kuratorės Aušros Gabrėnienės šventinis žodis.
 6. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro pasirodymas.
 7. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorės Sandros Kemeraitienės sveikinimas.
 8. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartnykienės sveikinimas.
 9. 10 kl. vadovės Danutės Matuzienės sveikinimas.
 10. Lietuvos pirmoko pasų įteikimas pirmokams. 
 11. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro pasirodymas.
 12. Parengiamosios klasės mokytojos Gitos Gižienės sveikinimo žodis.
 13. P klasės mokinių palydėjimas į klasę (lydi 10 kl. mokiniai.) 
 14. Naujai suformuoto gėlyno atidarymas. 
 15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. 

GEROS NUOTAIKOS !