Rugsėjo 3 d. 11.00 val. III a. mokyklos salėje vyks Mokslo ir žinių diena.

Mokslo ir žinių dienos programa:
1. Iškilmingas vėliavos pakėlimas. Lietuvos Respublikos himnas.
2. Direktorės D. Kriščiūnienės sveikinimas.
3. Tėvų atstovo Egidijaus Klimkos sveikinimas.
4. Imitacinė daina „Laiminga diena“.
5. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistės, mokyklos kuratorės Aušros Gabrėnienės sveikinimas.
6. Panevėžio reabilitacijos centro direktorės Alinos Juciuvienės sveikinimas.
7. Imitacinė daina „Angelai“.
8. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorės Sandros Kemeraitienės sveikinimas.
9. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartnykienės sveikinimas.
10. Imitacinė daina „Niekada“.
11. Parengiamosios klasės mokytojos Laimutės Lazdauskienės sveikinimas.
12. Lietuvos pirmoko pasų įteikimas pirmokams.
13. Ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių palydėjimas į grupę (lydi 9 kl. mokiniai).
14. P klasės mokinių palydėjimas į klases (lydi 10 kl. mokiniai.)
15. Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro vyr. mokytojos Violetos Smailienės 12 klasės mokinių 2012 m. dailės brandos egzamino kūrybinės užduoties darbų parodos atidarymas.
16. Projekto „Aš galiu ir tu gali – gyvenkime sveikai“ parodos atidarymas.
17. Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas.

GEROS NUOTAIKOS !