Lietuvai didžiausia dovana esame mes – darbštūs, aktyvūs, kūrybingi, mylintys, užjaučiantys, suprantantys, padedantys vienas kitam…

Nuoširdžiausi sveikinimai Kovo 11 – osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Branginkime Lietuvą! Džiaukimės laisve!

PKNPM 7 kl. mokinio Emilio Lučinavičiaus piešinys „Lietuvos laisvė”