Nuoširdžiai sveikinu su Lietuvos gimtadieniu!

Tegul šios dienos istorinė tiesa ir prasmė ugdo meilę, stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi.
Te tikėjimas, meilė ir viltis niekada nesitraukia iš Jūsų širdžių.

Niekada nepamirškite, kad Lietuvos ateitis ir Lietuvos vardo skambėjimas priklauso tik nuo mūsų.

Didžiuokimės laisve ir ją branginkime!