Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje  (PKNPM) ypač daug dėmesio skiriama kūrybiškumo bei estetinės nuovokos ugdymui, individualumo  ir socialumo puoselėjimui.

Vasaris ir kovas Lietuvai dovanojo dvi brangias šventes – Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienas. Kasmet stengiamės, kad šios šventės visai mokyklos bendruomenei būtų išskirtinės ir įsimintinos. Kasmet ieškoma naujų paminėjimo ir šventimo formų.

Šiemet buvo pasirinktas laikotarpis šioms šventėms paminėti nuo vasario 14 – osios iki kovo  21 – osios.

Meilę išreiškė didžiulė grupė  mokinių,  kurdami rašinius apie savo augintinius kartu su individualių kalbos, tarties ir klausos lavinimo mokytojais. Parodos iniciatorės surdopedagogės Palmira Stančauskienė ir Ramunė Smirnovienė.

Atidaryta ir išskirtinė menininkės Vieros Olšauskienės paroda „Veltinis į XXI amžiaus taikomąją dailę“. Jos metu mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai demonstravo veltus drabužius, įvairius gaminius, aksesuarus, kilimėlius, skirtus  vaikų taktiliniams gebėjimams ugdyti.

Su didžiausiu džiaugsmu mokykloje buvo sutiktas  fotomenininkas Stanislovas Bagdonavičius su unikalių  ranka rašytų atvirlaiškių ekspozicija. Linksmino mišrus choras „Godos“, Esperanto, anglų, lenkų kalbų mylėtojų  šmaikštūs posakiai, linkėjimai, dainos.

Džiugino ir labai rimtai pamąstyti kvietė Panevėžio „Europe Direct“ centro direktorės Alinos Misiūnienės vedamas „protmūšis“. Prizai, parengti Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ narių,  kaip iš gausybės rago byrėjo iš Laimės šulinio.

Deklamuojamos eilės, posakiai, dainos, muzika  – tarsi atgaiva kūnui ir sielai, liejosi ne tik iš mokyklos bendruomenės narių, bet ir garsių politikų bei miesto atstovų lūpų, akordeonininkės iš Naujamiesčio Janinos Mikalkevičienės.

Viktorinų bei pilietinių akcijų iniciatorė, istorijos mokytoja Laimutė Rutkauskienė visiems leido dar kartą įsitikinti, kaip stipriai mylime Lietuvą. Realizuoti laisvos, spontaniškos kūrybos poreikį, puošiant mokyklos erdves, padėjo technologijų ir dailės mokytoja Rita Kasparienė.

Į prasmingus renginius „įsipynė“ ir tradicinė Kaziuko mugė (atsakinga socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė),  ir Knygnešio (atsakinga lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė) bei  skaičiaus Pi diena, organizuojama matematikos mokytojos Zitos Bložienės.

Tokie renginiai  yra neatskiriama  bendrojo kultūrinio  ir socialinio ugdymo dalis, tolesnio mokinių mokymosi, gyvenimo bei darbo  dabarties bei ateities visuomenėje kokybės ir sėkmės prielaida. Kartu tai – investicija į mūsų šalies ateitį.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė