Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mažieji – parengiamosios – ketvirtos klasių mokinukai rugsėjo 11 d. su savo mokytojomis Irena Matuzevičiene, Laima Palioniene ir Laimute Lazdauskiene, lankėmės Anykščiuose.      

         Pirmiausia aplankėme antrąjį pagal dydį Lietuvoje riedulį – Puntuką, bandėme jį apkabinti rankomis, papasakojome mokiniams liūdną garsių „Lituanicos“ lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, kurių bareljefai iškalti jame, istoriją. 

      Po to pasukome 2015 m. vasarą atidaryto pirmojo Baltijos šalyse ir pirmojo Rytų Europoje Medžių lajų tako link. Koks nepaprastas jausmas eiti medžių viršūnėmis! Drąsiausieji užkopėme į 35 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę, nuo kurios prieš akis atsivėrė įspūdinga gamtos panorama: Šventosios upės vingiai, Anykščių šilelis…                                                                                    

       Netikėta ir įsimintina pramoga mūsų laukė apverstame name. Mokinių veidai švietė šypsenomis, jie krykštavo, nelabai suvokdami, kas juos stumdo, stebėjosi matydami vaizdą „aukštyn kojom“.

     Kelionės pabaigoje aplankėme medinę gynybinę Vorutos  pilį  ant Šeimyniškėlių  piliakalnio. Daug vilčių nedėjome, tačiau, kai nuvykome,  tai, ką pamatėme, pranoko visus mūsų lūkesčius. Čia apsilankę sužinojome apie senovės lietuvių papročius, gyvenseną, drabužius bei papuošalus, susipažinome su kario apranga ir ginkluote, išmėginome rankos taiklumą, mėtant akstį, išbandėme pilies karybos meną: šaudėme į taikinį iš lanko, kovėmės kardais. 

     Gaila, kad laikas negailestingai tirpo ir skubino mus namo. Traškindami sultingus obuolius, pažadėjome svetingiems pilies šeimininkams, kad mes būtinai grįšime dar…

                      Surdopedagogė metodininkė (pradinių klasių) Laimutė Lazdauskienė