Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, rūpindamasi neigiamu Covid-19

pandemijos poveikiu vaikų emocinei sveikatai, išvertė knygelę „Mano herojus – tai tu“ knygelę,

skirtą viso pasaulio vaikams, paveiktiems COVID-19 pandemijos. Joje vaikams priimtinu žaismingu

būdu pasakojama apie koronavirusą taip plečiant jų žinias ir suvokimą, pateikiama informacija apie

higienos ir saugos tvarką, patarimai, kaip elgtis užklupus neigiamoms emocijoms, kurios gali kilti

dėl esamos Covid-19 situacijos bei mokoma laikytis saugumo rekomendacijų.

Knygelę parengė Nuolatinio agentūrų bendradarbiavimo komiteto Psichinės sveikatos ir

Psichosocialinės pagalbos ekstremaliųjų įvykių metu Atskaitinės grupės (angl. IASC MHPSS RG).

Šiuo metu ši knygelė yra išversta į 130 kalbų. Knygelę „Mano herojus – tai tu“, skirtą 6 –11 m. vaikui arba nedidelei vaikų grupei turėtų perskaityti vienas tėvų, globėjų ar mokytojų. Nerekomenduojama vaikams

skaityti knygelės vieniems, nes ją perskaičius vaikams gali kilti papildomų klausimų, į kuriuos

atsakyti turėtų suaugusysis.

Pridedamas pagal knygutę sukurtas animacinis filmukas: