Lietuvoje klausos negalią turintys asmenys, jų artimieji ir ugdytojai jau daugiau nei tris dešimtmečius gali džiaugtis Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) vieną kartą per mėnesį leidžiamu žurnalu “Akiratis”. Mėnraštyje galima rasti visas aktualijas bei  informaciją apie išskirtinius Lietuvos kurčiuosius. Daug informacijos akiračio plėtimui apie pasaulio kurčiuosius, ugdymą, kultūrą, sportą ir kt. Mėnraštyje daug dėmesio skiriama gestų kalbai bei švenčių, vykusių įvairiose Lietuvos vietose,  atspindžiams.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė (PKNPM) išskirtinai laukė 2020 metų pirmojo LKD mėnraščio „Akiratis“.  Šiais metais mėnraštį skaitys per 80 skaitytojų. Vieni mokiniai, mokytojai bei darbuotojai mėnraštį užsiprenumeravo individualiai, o kiti draugiškai  – po du. Kiekvieno mėnesio mėnraščio sutikimas PKNPM – šventė visai bendruomenei.

 Pirmojo mėnraščio sutiktuves skanumynais parėmė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, linkėdama jį perskaityti nuo pradžios iki pabaigos, o perskaičius – pasiūlyti skaityti tiems, kurie jo neturi. Direktorė kvietė būti ne tik aktyviais skaitytojais, bet ir jaunaisiais „žurnalistais“: rašyti straipsnius, kurti kryžiažodžius, rebusus, redakcijai siųsti piešinius.

Aktyvus mėnraščio skaitytojas ir mokyklos savanoris Gintautas Šimkus  mokiniams patarė mėnraštį skaityti draugiškai, aptariant kartu pertraukų ar bendrabutyje  laisvalaikio metu,  o kai kuriose  pamokose naudoti net kaip mokymo priemonę.

Mokyklos informacija Foto iš PKNPM archyvo