Vasario 16-oji – viena reikšmingiausių ir svarbiausių  Lietuvos valstybės istorijos datų. Tą dieną 1918 metais Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, Vilniuje pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, skelbiantį  apie Lietuvos valstybės atkūrimą.

Vasario 12 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, kurio pradžioje buvo giedamas Lietuvos Respublikos himnas lietuvių gestų kalba.  Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė parengė pateiktis su nuostabiais Lietuvos vaizdais, gražiausiais posmais apie Lietuvą, priminė  kelią į Lietuvos valstybės atkūrimą.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė priminė, kad valstybinių švenčių laikotarpiu minimos ir Lietuvių kalbos dienos. Penktos klasės mokiniai: Elina Kipšaitė, Domantas Skemundris, Gvidas Urbonavičius ir Simas Tamonis skaitė eiles daktiliuodami ir demonstravo savo piešinius. O septintokas Pijus Jašinskas pristatė savo parengtą projektą ,,Spaudos kelias Lietuvoje.“ Renginį į lietuvių gestų kalbą vertė surdopedagogė metodininkė individualioms pratyboms vesti Palmira Stančauskienė.

Technologijų mokytojas metodininkas Romas Kupčinskas pristatė mokinių sumeistrautą kaladėlių žaidimą ,,Sudėliok trispalvę“ ir pakvietė visus pažaisti lenktyniaujant, kas pirmas sudėlios Lietuvos trispalvę. Pagyrė dešimtokę Miglę Tamonytę, kuri buvo aktyviausia, gaminant žaidimą. Paaiškino, kaip reikia sudėti kaladėles. Patikslino, kad kelti kaladėlę galima tik po vieną ir dėti tik iki strypo viršaus. Pirmame strype galima uždėti 9 kaladėles, antrame – 5, trečiame –  4. Laimi tas, kas greičiau sudeda tris trispalves. Akcentavo, kad įdomu žaisti keturiems, kai komandoje žaidžia du prieš du. Paminėjo, kad ant žaidimo užrašė datą, kad mokiniams lengviau būtų atsiminti, kada paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Šį žaidimą mokiniai labai pamėgo. Greitai buvo suformuota ne tik mokinių, bet ir mokytojų komanda.  Žaisti visiems buvo smagu ir įdomu.

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė linkėjo visada būti atsakingais ir aktyviais Lietuvos piliečiais. „Didžiuokimės, kad gyvename laisvoje, nepriklausomoje, demokratinėje šalyje. Džiaukimės laisve, puoselėkime vienybę, stiprinkime mūsų valstybės gerovę naudingais ir prasmingais darbais. Kadangi turime puikias sąlygas tobulėti, stenkimės mokytis ir dirbti jos labui kuo geriau, o svarbiausia – mylėti ir gerbti vienas kitą,“- teigė direktorė.

Vėliau renginys persikėlė į lauko edukacines erdves. Vadovaujami dailės mokytojos metodininkės Aušros Lazdauskienės, meilę Lietuvai mokiniai išreiškė piešdami sniege trispalves širdeles. Tądien Pojūčių kalnas ne tik atgijo ir sužydėjo, kaip vasarą, bet tapo daug didingesnis ir iškilesnis.

Mokyklos direktorė džiaugėsi, kad mokyklos bendruomenė šią popietę paskyrė ne tik Lietuvos valstybei, bet ir lietuvių kalbai. Dėkojo mokytojui Romui Kupčinskui, Valstybės atkūrimo dienai su mokiniais sukūrusiam unikalų žaidimą, sudominusį visą bendruomenę, mokiniams – už gražius piešinius ir prasmingus žodžius, informatyvią prezentaciją, mokytojoms Laimutei Beinarauskienei bei Laimai Rutkauskienei už puikiai suorganizuotą šventę, mokytojai Aušrai Lazdauskienei su mokiniais sukūrusiems puikų stendą mokyklos vidaus edukacinėse erdvėse, atspindintį meilę Lietuvai. „Mylėkim Lietuvą, būkim atsakingi ir aktyvūs jos piliečiai. Lietuva stipri tiek, kiek stipri meilė jai mūsų širdyse,“ – teigė direktorė Danutė Kriščiūnienė.

PKNPM istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė