Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
aštuntokai: Skaistė Cibulskaitė, Erika Lunskytė, Gabrielė Labanauskytė,
Povilas Meškelis su klasės vadove Vijoleta Vanagiene ir mokyklos direktore
Danute Kriščiūniene sveikina visą kurčiųjų bendruomenę LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO dienos proga. Ši gėlių puokštė ir mūsų šypsenos yra skirtos JUMS!

038