Kovo 11 – oji yra viena iš svarbiausių Lietuvai dienų, primenančių  senelių  ir prosenelių kovą už laisvę, už gimtąją kalbą, už savo kultūrą ir istoriją. Šios šventės paminėjimas, didžiulis džiaugsmas, kad gyvename laisvoje šalyje, kalbame savo gimtąja kalba, džiaugiamės savo tradicijomis ir papročiais.

           Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pradinukų būrelis negausus, kad,   rodos, tiek jų galėtų būti didžiulėje šeimoje. Gal todėl visus sieja ne tik neįprasta daugeliui kalba, bet ir itin šiltas ryšys, noras būti kartu – žaisti, bendrauti, keliauti, pramogauti, žinoma, ir mokytis…

          Kovo 9 – ąją  P – 4 klasių mokiniai, lydimi pradinių klasių mokytojų Irenos Matuzevičienės, Laimutės Lazdauskienės, Laimos Palionienės, gestų kalbos mokytojos Lijanos Čiplienės ir muzikos ritmikos mokytojos Reginos Liutkevičienės, pasipuošę lietuviškos vėliavos karūnėlėmis,  sugūžėjo į vėliavos spalvomis papuoštą salę. Kaip ir pridera, šventė prasidėjo pačių mažųjų rankomis  pasidarytų vėliavėlių šlamesiu ir gimtąja gestų kalba atliekama dainele, skirta Lietuvai. 

           O kokia šventė be konkursų? Varžėsi trys  mažųjų komandos. Jos stengėsi tarp kitų  surasti ir atpažinti Lietuvos vėliavą ir herbą, skubėjo surikiuoti miestus nuo didžiausio iki mažiausio, atpažinti vienam ar kitam miestui žymių vietų iliustracijas, iš pasklidusių smulkių detalių  sudėlioti Lietuvą.  Na, o blitz turnyre parodytos mokinių žinios ir gebėjimai pranoko net mokytojų lūkesčius. Dar nespėjus baigti klausimo, nuaidėdavo atsakymas. Komandos laipteliais į pergalę kopė taip draugiškai, kad finišą pasiekė beveik kartu. O kokia šventė be žaidimų? Buvo ir žaidimų. Berniukai ir mergaitės  poromis nešė spalvotus balionus, ieškojo sau  poros pagal  ištrauktą paveikslėlį.

        O ekrane plazdėjusi Lietuvos vėliava tarsi priminė, kad turime tik vieną tėvynę, kurią privalome mylėti, gerbti ir didžiuotis ja. Mūsų mokykloje mokosi vaikai iš daugelio Lietuvos vietovių, todėl, Simui Tamoniui ir Anelai Orentaitei padeklamavus J.Degutytės eilėraštį „Gimtinė“, vaikai ir mokytojos Lietuvos žemėlapyje vėliavėlėmis žymėjo savo gyvenamąsias  vietas. Švytėjo vaikų akys džiaugsmu, pagarba ir pasididžiavimu savo gimtajam miestui ar miesteliui.

        Renginio pabaigoje, sukdamiesi šokio ritmu, mažieji renginį papuošė spalvotų balionų vėliava.  Išklausę direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartnykienės sveikinimą, išsidalinę uždirbtus “lietuviškus pinigus” ir tautines dovanėles, mažieji neskubėjo. Jie laukė šventės, kuri taip greit baigėsi, tęsinio. Šventė  patvirtino, kad visi  esame pasiilgę ne tik švenčių, bet ir  paprasto ramaus pasibuvimo kartu…

                                  Pradinių klasių mokytojos Laimutė Lazdauskienė ir Irena Matuzevičienė