Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) yra vienintelė Aukštaitijos regione, mokanti klausos sutrikimus turinčius vaikus nuo 2 iki 21 metų amžiaus. Mokykla daug dėmesio skiria mokinių integracijai į girdinčiųjų visuomenę. Stengiamasi kuo daugiau organizuoti masinių renginių, kuriuose galėtų dalyvauti kurtieji kartu su girdinčiaisiais.
Jau penketą metų švenčiamą Tėvo dieną miesto širdyje – Laisvės aikštėje -praskaidrina lenkų kultūros festivaliai. Šiemet – ne išimtis. Kartu su Kėdainių lenkų draugijos pirmininke Irena Duchovska organizuoti keturi lenkų kultūros festivaliai sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Šis festivalis jau tapo tradiciniu renginiu, kuris sukvietė miesto ir rajono visuomenę bendrai kultūrinei veiklai.
Festivalio tikslas: kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  integracijos į visuomenę skatinimas,  socializacijos proceso gerinimas. Uždaviniai: stiprinti švietime ir kultūroje europinę dimensiją per gestų kalbą (minime 23 metus, kaip lietuvių gestų kalba paskelbta gimtąją kurčiųjų kalba); diegti vertybines nuostatas, padedant užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams; kurti klausos negalią turintiems asmenims pagrindą ilgalaikiam bendradarbiavimui per kultūrinius projektus su lenkų tautybės žmonėmis.
Kaip ir kasmet festivalis prasidėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, o po jų – iškilminga eisena patraukė į Laisvės aikštę. Praeivių akis traukė nepaprastai gražūs ir spalvingi lenkiški tautiniai rūbai, grakštūs šokiai, instrumentų garsai ir puikiai nusiteikę žmonės – vaikai, jaunimas, senjorai…
Iš Lenkijos atvyko apie 500 dalyvių: jaunimo pučiamųjų bei savanorių gaisrininkų orkestrai , liaudies muzikos kapelos, dainų ir šokių bei vien tik šokių ansambliai, chorai, senjorų klubai ir kt.
PKNPM su Lenkijos kurčiųjų mokyklomis ir kitomis organizacijomis bendradarbiauja per kultūrinius renginius jau dešimtį metų. Pirmą kartą renginyje solinius numerius atliko Panevėžio muzikinio teatro solistė Laima Česlauskaitė. Buvo demonstruojamos Panevėžio moksleivių namų drabužių dizaino studijos vadovės Vilijos Andrijauskienės parengtų mokinių rūbų kolekcijos. Poetas, 16 knygų autorius, Povilas Kulvinskas atvyko net iš Anykščių. Koncertavo grupė „Retro”.
Kasmetiniai dalyviai : Panevėžio miesto bendruomenių rūmų šokių grupė „Grandinėlė”(vadovė Zita Rimkuvienė), Panevėžio moksleivių namų šokių grupė „Selevy” ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos šokių grupė „Liepsna” (vadovė Regina Liutkevičienė). Pasirodė nuo pačių mažiausiųjų keturmečių ugdytinių iki aštuoniolikmečių mokinių.
Kiekvienam organizuojamam renginiui mokykla skiria daug dėmesio ir stengiasi, kad jis turėtų išliekamąją vertę.
Dėkojame fotografei Meilei Druktenytei bei filmuotojui Steponui Algimantui Kubeckui už įamžintas akimirkas ir sukurtus filmus. JE Panevėžio Vyskupas Jonas Kauneckas – lenkų kultūros festivalių ambasadorius. Jis nėra praleidęs nė vieno festivalio. JE pamokslas šventovėje ir sveikinimo žodis paskatino daugelį susimąstyti.
Dalyvavo ir garbus svečias, Lenkijos ambasadoriaus Lietuvai pirmasis patarėjas, Lenkijos instituto Vilniuje direktoriaus pavaduotojas Pavel Krupka, LR Seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė ir kiti garbūs svečiai iš Lenkijos.
Esame dėkingi festivalio rėmėjams: Panevėžio miesto savivaldybei, UAB Kalnapilis – Tauro grupei, IĮ „Šasi“, UAB „Biuro verslas“, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narei, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei Loretai Masiliūnienei, Visuotinei taikos federacijai, UAB „Jūratės duona” bei informaciniams rėmėjams: Panevėžio miesto dienraščiui „Sekundė“, Aukštaitijos internetinei naujienų agentūrai „AINA“, portalui „Jūsų Panevėžys“, Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraščiui „Akiratis“.
Savanoriams: VTF (Vilnius), Gintautui Šimkui, Timui Navagruckiui, Ingridai Čepokaitei, Vijoletai Vanagienei, Jurgitai Stogytei, Ramūnui Kabeliui, Indrei Čiūraitei, Danguolei Kaušpėdienei ir festivalio partneriui – Panevėžio politikių klubui „Veiklios moterys”.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė

Pagarbiai,

Irena Duchovska
Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė